Kalendar zdravlja

1. oktobar 2017. − Međunarodni dan starijih osoba

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali je i jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova.  Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine.

Slogan ovogodišnje kampanje: “Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu” izabran je sa ciljem da se promoviše doprinos i učešće starijih osoba u porodici, lokalnoj zajednici i društvu. Ovogodišnja tema naglašava vezu između prepoznavanja talenata među starijim osobama i mogućnosti njihovog učešća u okruženju u kome žive.  Potreba da se obrati pažnja na često zanemaren doprinos starijih osoba, nije samo neophodana za njihovu dobrobit, već je i imperativ za proces održivog razvoja.

Dom zdravlja Kraljevo ( Služba Polivalentne patronaže ) obležio je Međunarodni dan starijih osoba akcijom preventivnih pregleda u Mesnim zajednicama Centar i Stara čaršija. Naime, patronažne sestre su starijim osobama iz ovih delova grada obavile osnovne zdravstvene preglede, a kojima se odazvao veliki broj sugrađana.

Ciljevi ovogodišnje kampanje:

  • Omogućavanje uslova/mera koje utiču na spremnost starijih osoba da aktivno učestvuju, što podrazumeva zdravstveno osiguranje, redovan prihod, pravnu zaštitu i pristup finansijskim uslugama.
  • Načini/sredstva za osnaživanja učešća u starosti, uključujući savremenu tehnologiju, obrazovanje i doživotno učenje, pristup informacijama, kao i prevazilaženje barijera koje isključuju ili diskriminišu starije osobe.

P9273997 P9273996

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014