Календар здравља

Акредитација Дома здравља

Дом здравља ушао у процес акредитације

IMG_7618

На основу члана 215. и 216. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, бр. 107/05 , 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. Закон 9. тачке 1. Одлуке о оснивању Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (Службени гласник РС број 94/08), члана 13. Статута Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и поднетог захтева за акредитацију, закључен је уговор о акредитацији здравствене установе: Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и Дома здравља Краљево.

IMG_7616

Према уговору, између осталог, здравственa установа спроводи поступак самооцењивања ради побољшања квалитета рада и пружања здравствених услуга корисницима, именује координатора за акредитацију који је одговоран за спорвођење акредитације и за комуникацију са Агенцијом, затим да образује тимове за самооцењивање квалитета рада здравствене установе, води рачуна о испуњењу задатака чланова тима за самооцењвање квалитета рада и о роковима за извршење задатака и да након спроведеног самооцењивања достави извештај о резултатима самооцењивања Агенцији.

Агенција за акредитацију здравствених установа пружа подршку здравственој усанови у самооцењивању. Такође обучава запослене у здравственој установи, у складу са едукативним програмом, о начину самооцењивања и о значају самооцењивања за унапређење квалитета рада здравствене установе.

IMG_8235

У уговору је наведено и да је здравствена установа ( Дом здравља Краљево) у обавези да омогући Агенцији обављање свих активности у вези са спровођењем спољашњег оцењивања.

У Дому здравља формирани су тимови за клиничке и неклиничке стандарде. За координатора је изабрана др Младена Калајџић, специјалиста опште медицине. Дом здравља Краљево, иначе, има 2 спољна оцењивача. То су др Младена Калајџић и вмс Биљана Лопичић.

Здравственој установи за коју је утврђено да испуњава утврђене стандарде за одређену област здравствене заштите, односно грану медицине, Агенција издаје сертификат о акредитацији здравствене установе. Након добијања сертификата о акредтиацији, здравствена установа, између осталог, има право да поднесе захтев за измену или проширење обима акредитације, да информише јавност и кориснике о статусу акредитације као и да стави јавности на увид решење о издавању сертификата о акредитацији. Након издавања сертификата о акредитацији здравствене установе, Агенција има право да у периоду за који је здравствена установа стекла акредитацију, спроведе редовну и ванредну посету, коју обављају спољашњи оцењивачи, а које је одредила Агенција за акредитацију здравствених установа. Уколико се током редовних или ванредних посета утврде неправилности у раду здравствене установе, Агенција ће писаним путем упозорити здравствену установу на уочене неправилности и позвати је да их хитно отклони.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014