Kalendar zdravlja

Grad Kraljevo po drugi put proglašen kao kandidat za evropsku referentnu lokaciju koju čine Dom zdravlja Kraljevo i Centar za socijalni rad

Evropska inicijativa o aktivnom i zdravom starenju (EIP on AHA) je inicijativa koju je pokrenula Evropska komisija kako bi podstakla inovacije i digitalne transformacije u oblasti aktivnog i zdravog starenja. Koncept evropskog inovacionog partnerstva je partnerstvo koje može da pomogne u jačanju istraživanja i inovacija. Partnerstvo okuplja sve relevantne aktere na EU, nacionalnom i regionalnom nivou, u različitim oblastima. Referentne lokacije su regioni, gradovi integrisane bolnice ili organizacije za pružanje nege koje su fokusirane na sveobihvatan, inovacioni pristup u aktivnom i zdravim starenju. Trenutno su 102 refernente lokacije članovi EIP on AHA porodice.

Grad Kraljevo je proglašen po drugi put kao kandidat za referentnu lokaciju koju, zahvaljujući dosadašnjim uspesima u radu, čine Dom zdravlja Kraljevo i Centar za socijalni rad.

“Partneri na referentnim lokacijama će biti u prilici da koriste nove mogućnosti za saradnju na evropskom nivou kao i da ostvare bilateralne kontakte koji mogu da dovedu do razmene iskustava izmedju istorodnih organizacija. U svom regionu mogu da postanu katalizator napretka u digitalnoj sferi i da uvođenjem novih inovativnih rešenja pokrenu i motivišu druge da krenu njihovim putem. U Srbiji naše referentne lokacije bi mogle da prošire svoju mrežu i na druge društveno političke aktere ikao i predstavnike akademske zajednice, objasnio je direktor operativnih poslova “Belit”iz Beograda,  Milan Vuković

Evropska inicijativa za aktivno i zdravo starenje okuplja organizacije koje su pokazale postojanje sveobuhvatnih strategija za unapređenje inovacija, razumevanje i rešavanje problema pružanja zdravstvenih i usluga nege starijim licima. Uspešno okupljaju širok spektar zainteresovanih strana na onovu modela “četvorostruke spirale” koji uključuje predstavnike privrede, civilnog društva, akademske zajednice i državnih organa na regionalnom i lokalnom nivou. Ovakve vrste saradnje pokreću strukturne promene koje su daleko izvan okvira koja bi neka pojedina organizacija mogla samostalno da postigne, a usput stvaraju okruženja za druge regione u svojoj zemlji ili u Evropi koji mogu da nauče, prenesu ili prilagode znanje za svoja lokalna okruženja uz regionalni, socijalni i ekonomski razvoj kao dugoročni cilj. Status referentnih lokacija dodeljen je onim organizacijama koje su pokazale dostignuća u razvoju, usvajanju i raširenosti inovativnih praksi aktivnog i zdravog starenja. Ovaj rad bi trebalo da bude usklađen sa strateškim ciljevima Evropskog inovativnog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP on AHA) i relevantim novim strateškim kretanjima, uključujući “ Transformaciju zdravlja i nege na jedinstvenom tržištu.

Ovo je, međutim, tek početak. EIP on AHA pruža mogućnost za kontinuirano unapređenje i uključivanje novih relevantnih aktera kako bilo koja refernentna lokacija mogla da održi i dalje poboljša svoj status. Proces dobijanja ili postizanja napretka u sebi uključuje i alat za unapređenje koje referentni organizacije mogu da koriste da identifikuju polja za napredovanje i da kreiraju plan implementacija promena. Ovo će omogućiti referentnim lokacijama da kontinuirano proveravaju i ocenjuju svoj napredak  u razvoju strategije i politika i na taj način doprinose ekonomskom rastu u svom regionu i Evropi.

84684179_170075887744715_3098846971675279360_n ser

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020