Kalendar zdravlja

Grad Kraljevo po drugi put proglašen kao kandidat za evropsku referentnu lokaciju koju čine Dom zdravlja Kraljevo i Centar za socijalni rad

Evropska inicijativa o aktivnom i zdravom starenju (EIP on AHA) je inicijativa koju je pokrenula Evropska komisija kako bi podstakla inovacije i digitalne transformacije u oblasti aktivnog i zdravog starenja. Koncept evropskog inovacionog partnerstva je partnerstvo koje može da pomogne u jačanju istraživanja i inovacija. Partnerstvo okuplja sve relevantne aktere na EU, nacionalnom i regionalnom nivou, u različitim oblastima. Referentne lokacije su regioni, gradovi integrisane bolnice ili organizacije za pružanje nege koje su fokusirane na sveobihvatan, inovacioni pristup u aktivnom i zdravim starenju. Trenutno su 102 refernente lokacije članovi EIP on AHA porodice.

Grad Kraljevo je proglašen po drugi put kao kandidat za referentnu lokaciju koju, zahvaljujući dosadašnjim uspesima u radu, čine Dom zdravlja Kraljevo i Centar za socijalni rad.

“Partneri na referentnim lokacijama će biti u prilici da koriste nove mogućnosti za saradnju na evropskom nivou kao i da ostvare bilateralne kontakte koji mogu da dovedu do razmene iskustava izmedju istorodnih organizacija. U svom regionu mogu da postanu katalizator napretka u digitalnoj sferi i da uvođenjem novih inovativnih rešenja pokrenu i motivišu druge da krenu njihovim putem. U Srbiji naše referentne lokacije bi mogle da prošire svoju mrežu i na druge društveno političke aktere ikao i predstavnike akademske zajednice, objasnio je direktor operativnih poslova “Belit”iz Beograda,  Milan Vuković

Evropska inicijativa za aktivno i zdravo starenje okuplja organizacije koje su pokazale postojanje sveobuhvatnih strategija za unapređenje inovacija, razumevanje i rešavanje problema pružanja zdravstvenih i usluga nege starijim licima. Uspešno okupljaju širok spektar zainteresovanih strana na onovu modela “četvorostruke spirale” koji uključuje predstavnike privrede, civilnog društva, akademske zajednice i državnih organa na regionalnom i lokalnom nivou. Ovakve vrste saradnje pokreću strukturne promene koje su daleko izvan okvira koja bi neka pojedina organizacija mogla samostalno da postigne, a usput stvaraju okruženja za druge regione u svojoj zemlji ili u Evropi koji mogu da nauče, prenesu ili prilagode znanje za svoja lokalna okruženja uz regionalni, socijalni i ekonomski razvoj kao dugoročni cilj. Status referentnih lokacija dodeljen je onim organizacijama koje su pokazale dostignuća u razvoju, usvajanju i raširenosti inovativnih praksi aktivnog i zdravog starenja. Ovaj rad bi trebalo da bude usklađen sa strateškim ciljevima Evropskog inovativnog partnerstva za aktivno i zdravo starenje (EIP on AHA) i relevantim novim strateškim kretanjima, uključujući “ Transformaciju zdravlja i nege na jedinstvenom tržištu.

Ovo je, međutim, tek početak. EIP on AHA pruža mogućnost za kontinuirano unapređenje i uključivanje novih relevantnih aktera kako bilo koja refernentna lokacija mogla da održi i dalje poboljša svoj status. Proces dobijanja ili postizanja napretka u sebi uključuje i alat za unapređenje koje referentni organizacije mogu da koriste da identifikuju polja za napredovanje i da kreiraju plan implementacija promena. Ovo će omogućiti referentnim lokacijama da kontinuirano proveravaju i ocenjuju svoj napredak  u razvoju strategije i politika i na taj način doprinose ekonomskom rastu u svom regionu i Evropi.

84684179_170075887744715_3098846971675279360_n ser

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

RADNO VREME COVID RESPIRATORNO TRIJAŽNE AMBULANTE


Od ponedeljka, 25.1.2021.godine novo radno vreme COVID respiratorno trijažne ambulante je od 9 do 17 časova svakoga dana.


PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa.

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Dom Zdravlja Kraljevo © 2020