Календар здравља

Град Краљево по други пут проглашен као кандидат за европску референтну локацију коју чине Дом здравља Краљево и Центар за социјални рад

Европска иницијатива о активном и здравом старењу (ЕИП он АХА) је иницијатива коју је покренула Европска комисија како би подстакла иновације и дигиталне трансформације у области активног и здравог старења. Концепт европског иновационог партнерства је партнерство које може да помогне у јачању истраживања и иновација. Партнерство окупља све релевантне актере на ЕУ, националном и регионалном нивоу, у различитим областима. Референтне локације су региони, градови интегрисане болнице или организације за пружање неге које су фокусиране на свеобихватан, иновациони приступ у активном и здравим старењу. Тренутно су 102 реферненте локације чланови ЕИП он АХА породице.

Град Краљево је проглашен по други пут као кандидат за референтну локацију коју, захваљујући досадашњим успесима у раду, чине Дом здравља Краљево и Центар за социјални рад.

“Партнери на референтним локацијама ће бити у прилици да користе нове могућности за сарадњу на европском нивоу као и да остваре билатералне контакте који могу да доведу до размене искустава измедју истородних организација. У свом региону могу да постану катализатор напретка у дигиталној сфери и да увођењем нових иновативних решења покрену и мотивишу друге да крену њиховим путем. У Србији наше референтне локације би могле да прошире своју мрежу и на друге друштвено политичке актере икао и представнике академске заједнице, објаснио је директор оперативних послова “Белит”из Београда,  Милан Вуковић

Европска иницијатива за активно и здраво старење окупља организације које су показале постојање свеобухватних стратегија за унапређење иновација, разумевање и решавање проблема пружања здравствених и услуга неге старијим лицима. Успешно окупљају широк спектар заинтересованих страна на онову модела “четвороструке спирале” који укључује представнике привреде, цивилног друштва, академске заједнице и државних органа на регионалном и локалном нивоу. Овакве врсте сарадње покрећу структурне промене које су далеко изван оквира која би нека поједина организација могла самостално да постигне, а успут стварају окружења за друге регионе у својој земљи или у Европи који могу да науче, пренесу или прилагоде знање за своја локална окружења уз регионални, социјални и економски развој као дугорочни циљ. Статус референтних локација додељен је оним организацијама које су показале достигнућа у развоју, усвајању и раширености иновативних пракси активног и здравог старења. Овај рад би требало да буде усклађен са стратешким циљевима Европског иновативног партнерства за активно и здраво старење (ЕИП он АХА) и релевантим новим стратешким кретањима, укључујући “ Трансформацију здравља и неге на јединственом тржишту.

Ово је, међутим, тек почетак. ЕИП он АХА пружа могућност за континуирано унапређење и укључивање нових релевантних актера како било која рефернентна локација могла да одржи и даље побољша свој статус. Процес добијања или постизања напретка у себи укључује и алат за унапређење које референтни организације могу да користе да идентификују поља за напредовање и да креирају план имплементација промена. Ово ће омогућити референтним локацијама да континуирано проверавају и оцењују свој напредак  у развоју стратегије и политика и на тај начин доприносе економском расту у свом региону и Европи.

84684179_170075887744715_3098846971675279360_n ser

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020