Kalendar zdravlja

NAJAVA PREDAVANJA SLD

U  organizaciji SLD, podružnica Kraljeva i Udruženja za kardionefrologiju Srbije, u četvrtak 2.11.2023.godine u 13.30 časova, održaće se kontinuirana medicinska edukacija u formi seminara.

Tema: Hipertenzija u starih-izazovi i dileme.

Seminar je   akreditovan kao  Nacionalni seminar 1. kategorije i namenjen je lekarima, biohemičarima i farmaceutima i slušaocima donosi 6 bodova

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020