Kalendar zdravlja

Najava predavanja SLD-a

Srpsko lekarsko društvo održaće stručne sastanke 1. kategorije:

24.05.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka.

Teme – Molekularna genetika i genomika u medicinskoj praksi u Srbiji

Predavač: Dr Sonja Pavlović

Teme –Medicina u 21.veku:personalizovana i regenerativna medicina

Predavač: Dr Maja Stojiljković

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 boda.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014