Календар здравља

Историјат

Основни задатак Дома здравља је да спроводи мере примарне здравствене заштите на својој територији у складу са законом. Формиран је као Дом народног здравља још 1954. године од делова градске поликлинике, среске амбуланте, дечјег диспанзера, школске амбуланте, антитуберкулозног диспанзера и зубне службе. Представља квалитетан скок у здравственој заштити становништва. До сада је прошао кроз многе трансформације, спајања и раздвајања појединих јединица. Убрзо по њиховом оснивању, већ 1956. године, АТД се осамостаљује, а затим и школски и дечји диспанзер и постају самосталне установе на буџету општине и среза.

Године 1957. обављена је нова организација социјалног и здравственог осигурања. Формирани су комунални заводи за социјално и здравствено осигурање, па се и здравствена служба прилагођава тој реорганизацији. Новим законом о здравственим установама примат је дат превентинвој здравственој заштити. Специјалистичку службу, која је извесно време радила у ординацијама Дома здравља, 1957. године преузима општа болница у новоизграђеном објекту уз болницу.

Године 1961. долази до издвајања и зубне поликлинике из Дома здравља и прелази у самосталну установу.

За првог управника Дома народног здравља 1954. године постављен је др Душан Раденковић, а потом се на месту управника смењују млађи послератни лекари: др Јован Николајевић, др Андреја Милатовић, др Миленко Мојсиловић, др Веља Филиповић, др Десимир Сретовић, све до интеграције 1967. године када се у оквиру Медицинског факултета формира Служба опште медицинске и хитне помоћи. После више од десет година рада у оквиру Медицинског центра, 1975. године поново се, као посебна целина, формира Дом здравља са директором на челу. До данас његовим радом руководили су: др Благоје Миладиновић, специјалиста максилофацијалне хирургије, др Александар Рафаиловић, специјалиста опште медицине, др Илија Благојевић, лекар опште праксе, др Родољуб Јовановић, специјалиста опште медицине, др Љубомир Стефановић, специјалиста опште медицине, субспецијалиста реуматологије, др Весна Ћупић, специјалиста имунологије, др Зоран Пешић, специјалиста стоматолошке протетике, мсц.др Мирјана Крчевинац, специјалиста опште медицине.

Након издвајања Дома здравља из Здравственог центра “ Студеница” 23.маја 2014. године, на чело ове самосталне здравствене установе долази др Љубомир Стефановић, специјалиста опште медицине, субспецијалиста реуматологије.

Од 15.10.2015.године на челу установе се налази мсц.др Мирјана Крчевинац, специјалиста опште медицине и мастер менаџмента у здравству.

Данас, у оквиру Дома здравља раде следеће службе:

 • Служба за здравствену заштиту одраслог становништва
 • Служба за здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста
 • Служба за здравствену заштиту жена
 • Служба за здравствену заштиту радника
 • Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
 • Служба за поливалентну патронажу
 • Служба за кућно лечење и негу
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
 • СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 • СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020