Календар здравља

Менаџмент

ДИРЕКТОР: Мсц др Мирјана Крчевинац, специјалиста опште медицине и менаџмента у систему здравствене заштите

imgNaslovnaРођена је 1962. године у Краљеву, Медицински факултет завршила је у Београду, а специјализацију опште медицине на Медицинском факултету у Крагујевцу. Од почетка, посао обавља у Дому здравља у Краљеву.

 Начелник службе Опште медицине била је од 2001. до 2005. године, а за директора Дома здравља постављена је новембра 2005. до јануара 2014. године.

Један је од организатора успешног Пилот пројекта „Изабрани лекар“ (2001–2004), под покровитељством Министарства здравља и Међународног комитета Црвеног крста.

 Дом здравља на чијем се челу налазила је 2005. и 2009. године проглашен за најбољи Дом здравља у Србији, а 2008. године је постигао Акредитацију високог степена од 92,56 % и тиме постао најбоље акредитовани Дом здравља међу првих шеснаест пилот Домова здравља.

 Била је члан:

 • Радне групе Министарства здравља за унапређење квалитета у примарној здравственој заштити;
 • Радне групе Министарства здравља за акредитацију домова здравља;
 • Радне групе на изради водича добре праксе – Диспепсија;
 • Стручне комисије Министарства здравља за израду Националног програма за превенцију карцинома дебелог црева;
 • Радне групе Министарства здравља за израду стратегије за унапређење квалитета;
 • Републичке стручне комисије за утврђивање усаглашености софтвера са технолошким и функционалним захтевима за успостављање Интегрисаног здравственог информационог система.

 Као консултант учествовала је у процесу имплементације и тренинга за Интернационалну класификацију за примарну здравствену заштиту усвојену од Светског удружења породичних лекара.

Члан је тима који је учествовао на изради старе и нове верзије софтвера за примарну здравсвену заштиту који се користи у краљевачком Дому здравља, а што је рађено у организацији Министарства здравља Републике Србије и Светске банке.

 Била је представник Дома здравља који је изабран за референтни у пројекту „Реформа политике примарне здравствене заштите на Балкану“, канадске Агенције за развој и била је члан руководеће Радне групе тог пројекта.

 Повремено ангажована у пројектима Капитација Европске уније и ДИЛС Светске банке као презентер примера добре праксе на увођењу капитације

 Завршила академске студије менаџмента у здравству на Медицинском факултету у Београду, у организацији Министарства здравља и Европске уније. Одбранила мастер-академски рад под називом „Ефекти примене интегрисане комуникације на   менаџмент квалитета перформанси здравствене установе“ 15.03.2011. године и стекла академско звање Мастер из менаџмента у систему здравствене заштите.

Координатор „СМАРТ КЕР ПРОЈЕКТ“ ( 2013. године) одобреног од стране Европске комисије у оквиру „Декаде старих“ у циљу покривања социјалних и здравствених потреба.

Испред Локалне самоуправе учествовала као члан радне групе за израду стратегије социјалне политике града Краљева (2010) и као члан радне групе за подршку изради стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева (2013).

 Од значајнијих сертификата поседује:

 • Сертификат за менаџера у здравству;
 • Сертификат за менаџера за квалитет;
 • Сертификат Колаборативног центра Светске здравствене организације за тимски рад;
 • Сертификат за спољашњег оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа.
 • Сертификат Интернационалне специјалистичке школе за  скрининг и  превенцију канцера, кардиоваскуларних болести и дијабетеса у организацињи Европског центра за мир и развој.

Има већи број написаних стручних радова и публикација.

Контакт телефон: 036/301-624

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА

Гордана Шарац, vms

Телефон: 301-928

ПР ДОМА ЗДРАВЉА

Анђелка Милошевић

Телефон: 301-624

E-mail: office@dzkraljevo.co.rs

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014