Календар здравља

Менаџмент

ДИРЕКТОР: Мсц др Мирјана Крчевинац, специјалиста опште медицине и менаџмента у систему здравствене заштите

imgNaslovna

Rođena je 1962. godine u Kraljevu, Medicinski fakultet završila je u Beogradu, a specijalizaciju opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Od početka, posao obavlja u Domu zdravlja u Kraljevu.

Načelnik službe Opšte medicine bila je od 2001. do 2005. godine, a za direktora Doma zdravlja postavljena je novembra 2005. do januara 2014. godine.

Jedan je od organizatora uspešnog Pilot projekta „Izabrani lekar“ (2001–2004), pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Dom zdravlja na čijem se čelu nalazila je 2005. i 2009. godine proglašen za najbolji Dom zdravlja u Srbiji, a 2008. godine je postigao Akreditaciju visokog stepena od 92,56 % i time postao najbolje akreditovani Dom zdravlja među prvih šesnaest pilot Domova zdravlja.

Bila je član:

 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za unapređenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;
 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za akreditaciju domova zdravlja;
 • Radne grupe na izradi vodiča dobre prakse – Dispepsija;
 • Stručne komisije Ministarstva zdravlja za izradu Nacionalnog programa za prevenciju karcinoma debelog creva;
 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu strategije za unapređenje kvaliteta;
 • Republičke stručne komisije za utvrđivanje usaglašenosti softvera sa tehnološkim i funkcionalnim zahtevima za uspostavljanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Kao konsultant učestvovala je u procesu implementacije i treninga za Internacionalnu klasifikaciju za primarnu zdravstvenu zaštitu usvojenu od Svetskog udruženja porodičnih lekara.

Član je tima koji je učestvovao na izradi stare i nove verzije softvera za primarnu zdravsvenu zaštitu koji se koristi u kraljevačkom Domu zdravlja, a što je rađeno u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke.

Bila je predstavnik Doma zdravlja koji je izabran za referentni u projektu „Reforma politike primarne zdravstvene zaštite na Balkanu“, kanadske Agencije za razvoj i bila je član rukovodeće Radne grupe tog projekta.

Povremeno angažovana u projektima Kapitacija Evropske unije i DILS Svetske banke kao prezenter primera dobre prakse na uvođenju kapitacije

Završila akademske studije menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Ministarstva zdravlja i Evropske unije. Odbranila master-akademski rad pod nazivom „Efekti primene integrisane komunikacije na   menadžment kvaliteta performansi zdravstvene ustanove“ 15.03.2011. godine i stekla akademsko zvanje Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

Koordinator „SMART KER PROJEKT“ ( 2013. godine) odobrenog od strane Evropske komisije u okviru „Dekade starih“ u cilju pokrivanja socijalnih i zdravstvenih potreba. Uspeh tog projekta doneo je gradu Kraljevu titulu referentne lokacije za inovacije u zdravstvu od strane Evropske komisije u Briselu 2017.godine. Iste godine nominovna je za najboljeg menadžera , a Dom zdravlja Kraljevo za najbolju organizaciju u okviru svoje delatnosti od strane Sokratove akademije Oksford univeziteta.

Ispred Lokalne samouprave učestvovala kao član radne grupe za izradu strategije socijalne politike grada Kraljeva (2010) i kao član radne grupe za podršku izradi strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva (2013).

Od značajnijih sertifikata poseduje:

 • Sertifikat za menadžera u zdravstvu;
 • Sertifikat za menadžera za kvalitet;
 • Sertifikat Kolaborativnog centra Svetske zdravstvene organizacije za timski rad;
 • Sertifikat za spoljašnjeg ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.
 • Sertifikat Internacionalne specijalističke škole za  skrining i  prevenciju kancera, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa u organizacinji Evropskog centra za mir i razvoj.

Ima veći broj napisanih stručnih radova i publikacija.

Контакт телефон: 036/301-624

ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА

Славица Радојевић, vms

Телефон: 301-624

E-mail: slavica.radojevic@dzkraljevo.co.rs

ПР ДОМА ЗДРАВЉА

Анђелка Планојевић

Телефон: 301-624

E-mail: office@dzkraljevo.co.rs

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020