Календар здравља

Мисија и визија

Мисија Дома здравља Краљево

Дом здравља Краљево је здравствена установа која обавља здравствену делатност на примарном нивоу, чије су услуге базиране на савременим медицинским достигнућима, примењено у оквиру властитих могућности и услова, која настоји да промовише ефективне, праведне, приступачне здравствене програме, како би задовољила потребе становништва за примарном ЗЗ.

Визија Дома здравља Краљево

Дом здравља Краљево ће   бити место унапрађења и имплементирања превентивних активности где ће корисници, од запослених, усвајати знања и вештине за очување и унапређење свог здравља.

 Општи стратешки циљеви Дома здравља Краљево до 2018. године

  • Унапређење превентивних здравствених услуга ради побољшања здравственог стања становништва
  • Квалитет здравствене заштите и безбедност пацијента
  • Промоција здравих стилова живота
  • Побољшање квалитета и ефикасности рада
  • Развој и унапређење службе палијативног збрињавања
  • Имплементирање информационог система
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020