Календар здравља

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

ПРОМЕНА РАДНОГ ВРЕМЕНА У СЛУЖБАМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО


У Дому здравља Краљево од сутра, 12. маја 2020.године важи ново радно време. Све службе враћају се на режим рада од пре увођења ванредног стања, а то значи да ће све службе које раде у 2 смене радити од 7 до 13.30 часова и од 13.30 до 20 часова. Служба хитне медицинске помоћи ради уобичајено 24 часа.
Ново радо време важи и за Ковид амбуланту која ће, такође од сутра, радити од 9 до 17 часова.


РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА


Дом здравља Краљево обавештава да ће током васкршњих празника Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце и Служба стоматолошке здравствене заштите радити од 7.00 до 18 часова.
Од 7 до 13 часова радиће амбуланте Матарушка Бања, Рибница, Женева и Ушће, као и Служба за здравствену заштиту жена и Служба кућног лечења и неге.
Служба за хитну медицинску помоћ ради уобичајено.

Рад тријажне амбуланте ( КОВИД амбуланта) за респираторна и фебрилна стања, која се налази у згради Медицине рада, је непромењен: од 7 до 22 часа. Бројеви телефона су:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА Дома здравља Краљево за одрасло становиштво су: 301-672 од 7 до 18 часова и 060/568 29 00 од 18 до 7 часова.

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА за децу предшколског и школског узраста су: 301-578 од 7 до 18 часова и 060/576 22 57 од 18 до 7 часова.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ


За издавање потврде о кретању лица која негују непокретне пацијенте 2 пута дневно, за период забране кретања од 17 до 19 часова, потребно је јавити се начелнику Службе за кућно лечење и негу Дома здравља Краљево, др Мирославу Даничићу, на телефон 301-776 или у просторијама ове службе и то у периоду од 12.30 до 13.30 часова.
Потребни су следећи подаци:
име, презиме, матични број и тачна адреса пацијента
име, презиме, матични број, контакт телефон и адреса неговатеља.


Обавештење за родитеље


ПЕДИЈАТРИ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО, ПОРЕД РЕДОВНОГ РАДА, ДЕЖУРАЋЕ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА СВАКОГА ДАНА ОД 18 ДО 22 ЧАСА.


Град Краљево

Краљево је релативно млад град, са више модела урбанистичке изградње. У току свог развоја, прошао је све фазе, од сеоског, до данашњег развијеног градског насеља.

У XV веку помиње се село Рудо Поље, касније добија име „Карановац“. Указом Краља Милана Обреновића од 19. IV 1882. године, град Карановац је променио име у Краљево, као успомена на успостављање Краљевине Србије, и долазак првог крунисаног краља после косовске трагедије у ову варошицу.

Географија: Град Краљево захвата површину од 1.529 км². Налази се на надморској висини 190-208 м, на ушћу Ибра у Западну Мораву, од шумадијских планина (Котленик) до копаоничке групе планина (Жељин, Гоч и Столови). На западу се ослања на планинске делове Старог Влаха (Јелица, Чемерно).

Град Краљево припада Рашком округу. Територија града обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 2011. године живи 125.488 становника. Краљево је центар Рашког округа који још чине и општине: Врњачка Бања, Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Град Краљево се граничи са територијама следећих локалних самоуправа: Чачак, Кнић, Крагујевац, Рековац, Врњачка Бања, Александровац, Рашка и Лучани. . Градско подручје Краљева чини насеље Краљево и још 15 насеља: Адрани, Чибуковац, Грдица, Јарчујак, Конарево, Матаруге, Матарушка Бања, Метикош, Ратина, Рибница, Витановац, Врба. Заклопача и Жича.

Краљево је административни, привредни, спортски и културни центар уже Србије. Такође и раскрсница важних магистралних праваца.

Град Краљево убраја се у групу привредно развијених градова у Републици Србији. Привредна активност се одвија у 11 сектора али највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из трговине и прерађивачке индустрије. Захваљујући добром географско-саобраћајном положају, град Краљево је трговински центар Рашког округа.

У околини Краљева има много бањских лечилишта: Врњачка, Матарушка, Богутовачка и Сирчанска Бања.

На основу резултата Пописа 2011. године, већину становништва у граду Краљеву чине Срби којих има 120.267 (95,84% становништва). Најбројније националне мањине су: Роми – 1.266 (1,01%), потом Црногорци – 528 (0,42%), Македонци – 224 (0,18%), Хрвати -162 (0,13%), док је бројност осталих мањина незнатна.

Старосна и полна структура:

  Град, 2002. Град, 2012.
Број становника Удео у укупном становништву (%) Број становника Удео у укупном становништву (%)
Предшколски  0-6 8053 6.62 8007 6,42
школообавезни 7-14 10805 8.88 10525 8,44
Радни 15-64 77129 63.37 83.317 66,83
Пунолетни 18 и више 101.917 81,74
Фертилни 15-49 29177 23.97 27.353 21,94
Укупно 121707 100 124.679 100

Извор података: Републички завод за статистику,

Просечна старост становника је 40,5 година. У градским насељима живи 51,7% грађана а у приградским насељима живи 48,3% становништва.

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020