Kalendar zdravlja

Organizaciona struktura

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u skladu sa Statutom. U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Domu zdravlja se organizuju sledeće službe:

 

 1. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE
  • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta
   • Odsek razvojno savetovalište
  • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta
   • Odsek savetovalište za mlade
 2. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
 3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA
  • Zdravstvena ambulanta Poliklinika – Kraljevo
  • Zdravstvena ambulanta „Ženeva“ – Kraljevo
  • Zdravstvena ambulanta Higijenski zavod – Kraljevo
  • Zdravstvena ambulanta Čibukovac – Kraljevo
  • Zdravstvena ambulanta Ribnica – Kraljevo
  • Zdravstvena ambulanta Žiča
  • Zdravstvena ambulanta Mataruška Banja
  • Zdravstvena ambulanta Bogutovac
  • Zdravstvena stanica Ušće
  • Zdravstvena ambulanta Roćevići
  • Zdravstvena ambulanta Samaila
  • Zdravstvena ambulanta Lađevci
  • Zdravstvena ambulanta Vitanovac
  • Zdravstvena ambulanta Godačica
  • Zdravstvena ambulanta Studenica
  • Zdravstvena ambulanta Stubal
  • Zdravstvena ambulanta Vrba
  • Zdravstvena ambulanta Miločaj
  • Zdravstvena ambulanta Vitkovac
  • Zdravstvena ambulanta Mlanča
  • Zdravstvena ambulanta Ratina
  • Zdravstvena ambulanta Rudno
  • Zdravstvena ambulanta Gokčanica
  • Zdravstvena ambulanta Goč
  • Zdravstvena ambulanta Gerijatrijski Centar Mat. Banja
  • Zdravstvena ambulanta Konarevo
  • Zdravstvena ambulanta Kovači
  • Zdravstvena ambulanta „Centar grada“
  • Zdravstvena ambulanta Beranovac
 4. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
 5. SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ SA SANITETSKIM PREVOZOM
  • Odsek za sanitetski prevoz
 6. SLUŽBA ZA KUĆNO LEČENJE I NEGU
 7. SLUŽBA ZA POLIVALENTNU PATRONAŽU
 8. SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
  • Odeljenje za dečju i preventivnu stomatologiju i ortopediju vilica. Školske stomatološke ambulante: „IV Kraljevački bataljon“; „Čibukovački partizani“; „Vuk Karadžić“; „Sveti Sava“;„Dimitrije Tucović“; „Tehnička škola“; Poljoprivredna škola „Đorđe Radić“; Predškolska stomatološka ambulanta obdaništa „Mladost“ i Medicinska škola.
  • Odeljenje opšte i specijalističke stomatologije. Stomatološke zdravstvene ambulante: Ribnica, Ušće.
  • Odsek zubne laboratorije.
 9. SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU ZDRAVSTVENU DELATNOST
 10. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
 11. SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
  1. SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE
  2. SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
   • Odsek finansijske operative
   • Odsek računovodstva
   • Odsek komercijale i javnih nabavki sa informatikom
   • Odsek interne finansijske kontrole
 12. SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
  • Odsek za tehničko održavanje objekata i opreme
  • Odsek za bezbednost i zdravlje na radu,protivpožarna zaštita,odbrana i obezbeđenje
  • Odsek za sanitarnu obradu prostora.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

RADNO VREME COVID RESPIRATORNO TRIJAŽNE AMBULANTE


Od ponedeljka, 25.1.2021.godine novo radno vreme COVID respiratorno trijažne ambulante je od 9 do 17 časova svakoga dana.


PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa.

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Dom Zdravlja Kraljevo © 2020