Календар здравља

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

ПРОМЕНА РАДНОГ ВРЕМЕНА У СЛУЖБАМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО


У Дому здравља Краљево од сутра, 12. маја 2020.године важи ново радно време. Све службе враћају се на режим рада од пре увођења ванредног стања, а то значи да ће све службе које раде у 2 смене радити од 7 до 13.30 часова и од 13.30 до 20 часова. Служба хитне медицинске помоћи ради уобичајено 24 часа.
Ново радо време важи и за Ковид амбуланту која ће, такође од сутра, радити од 9 до 17 часова.


РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА


Дом здравља Краљево обавештава да ће током васкршњих празника Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце и Служба стоматолошке здравствене заштите радити од 7.00 до 18 часова.
Од 7 до 13 часова радиће амбуланте Матарушка Бања, Рибница, Женева и Ушће, као и Служба за здравствену заштиту жена и Служба кућног лечења и неге.
Служба за хитну медицинску помоћ ради уобичајено.

Рад тријажне амбуланте ( КОВИД амбуланта) за респираторна и фебрилна стања, која се налази у згради Медицине рада, је непромењен: од 7 до 22 часа. Бројеви телефона су:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА Дома здравља Краљево за одрасло становиштво су: 301-672 од 7 до 18 часова и 060/568 29 00 од 18 до 7 часова.

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА за децу предшколског и школског узраста су: 301-578 од 7 до 18 часова и 060/576 22 57 од 18 до 7 часова.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ


За издавање потврде о кретању лица која негују непокретне пацијенте 2 пута дневно, за период забране кретања од 17 до 19 часова, потребно је јавити се начелнику Службе за кућно лечење и негу Дома здравља Краљево, др Мирославу Даничићу, на телефон 301-776 или у просторијама ове службе и то у периоду од 12.30 до 13.30 часова.
Потребни су следећи подаци:
име, презиме, матични број и тачна адреса пацијента
име, презиме, матични број, контакт телефон и адреса неговатеља.


Обавештење за родитеље


ПЕДИЈАТРИ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО, ПОРЕД РЕДОВНОГ РАДА, ДЕЖУРАЋЕ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА СВАКОГА ДАНА ОД 18 ДО 22 ЧАСА.


Организациона структура

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу у складу са Статутом. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља се организују следеће службе:

 

 1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
  • Одељење за здравствену заштиту деце предшколског узраста
   • Одсек развојно саветовалиште
  • Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста
   • Одсек саветовалиште за младе
 2. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
 3. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА
  • Здравствена амбуланта Поликлиника – Краљево
  • Здравствена амбуланта „Женева“ – Краљево
  • Здравствена амбуланта Хигијенски завод – Краљево
  • Здравствена амбуланта Чибуковац – Краљево
  • Здравствена амбуланта Рибница – Краљево
  • Здравствена амбуланта Жича
  • Здравствена амбуланта Матарушка Бања
  • Здравствена амбуланта Богутовац
  • Здравствена станица Ушће
  • Здравствена амбуланта Роћевићи
  • Здравствена амбуланта Самаила
  • Здравствена амбуланта Лађевци
  • Здравствена амбуланта Витановац
  • Здравствена амбуланта Годачица
  • Здравствена амбуланта Студеница
  • Здравствена амбуланта Стубал
  • Здравствена амбуланта Врба
  • Здравствена амбуланта Милочај
  • Здравствена амбуланта Витковац
  • Здравствена амбуланта Мланча
  • Здравствена амбуланта Ратина
  • Здравствена амбуланта Рудно
  • Здравствена амбуланта Гокчаница
  • Здравствена амбуланта Гоч
  • Здравствена амбуланта Геријатријски Центар Мат. Бања
  • Здравствена амбуланта Конарево
  • Здравствена амбуланта Ковачи
  • Здравствена амбуланта „Центар града“
  • Здравствена амбуланта Берановац
 4. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
 5. СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОM
  • Одсек за санитетски превоз
 6. СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ
 7. СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ
 8. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
  • Одељење за дечју и превентивну стоматологију и ортопедију вилица. Школске стоматолошке амбуланте: „IV Краљевачки батаљон“; „Чибуковачки партизани“; „Вук Караџић“; „Свети Сава“;„Димитрије Туцовић“; „Техничка школа“; Пољопривредна школа „Ђорђе Радић“; Предшколска стоматолошка амбуланта обданишта „Младост“ и Медицинска школа.
  • Одељење опште и специјалистичке стоматологије. Стоматолошке здравствене амбуланте: Рибница, Ушће.
  • Одсек зубне лабораторије.
 9. СЛУЖБА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
 10. СЛУЖБА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
 11. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
  1. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
  2. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
   • Одсек финансијске оперативе
   • Одсек рачуноводства
   • Одсек комерцијале и јавних набавки са информатиком
   • Одсек интерне финансијске контроле
 12. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
  • Одсек за техничко одржавање објеката и опреме
  • Одсек за безбедност и здравље на раду,противпожарна заштита,одбрана и обезбеђење
  • Одсек за санитарну обраду простора.

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020