Календар здравља

Организациона структура

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу у складу са Статутом. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља се организују следеће службе:

 

 1. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
  • Одељење за здравствену заштиту деце предшколског узраста
   • Одсек развојно саветовалиште
  • Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста
   • Одсек саветовалиште за младе
 2. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
 3. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА
  • Здравствена амбуланта Поликлиника – Краљево
  • Здравствена амбуланта „Женева“ – Краљево
  • Здравствена амбуланта Хигијенски завод – Краљево
  • Здравствена амбуланта Чибуковац – Краљево
  • Здравствена амбуланта Рибница – Краљево
  • Здравствена амбуланта Жича
  • Здравствена амбуланта Матарушка Бања
  • Здравствена амбуланта Богутовац
  • Здравствена станица Ушће
  • Здравствена амбуланта Роћевићи
  • Здравствена амбуланта Самаила
  • Здравствена амбуланта Лађевци
  • Здравствена амбуланта Витановац
  • Здравствена амбуланта Годачица
  • Здравствена амбуланта Студеница
  • Здравствена амбуланта Стубал
  • Здравствена амбуланта Врба
  • Здравствена амбуланта Милочај
  • Здравствена амбуланта Витковац
  • Здравствена амбуланта Мланча
  • Здравствена амбуланта Ратина
  • Здравствена амбуланта Рудно
  • Здравствена амбуланта Гокчаница
  • Здравствена амбуланта Гоч
  • Здравствена амбуланта Геријатријски Центар Мат. Бања
  • Здравствена амбуланта Конарево
  • Здравствена амбуланта Ковачи
  • Здравствена амбуланта „Центар града“
  • Здравствена амбуланта Берановац
 4. СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
 5. СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОM
  • Одсек за санитетски превоз
 6. СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ
 7. СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ
 8. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
  • Одељење за дечју и превентивну стоматологију и ортопедију вилица. Школске стоматолошке амбуланте: „IV Краљевачки батаљон“; „Чибуковачки партизани“; „Вук Караџић“; „Свети Сава“;„Димитрије Туцовић“; „Техничка школа“; Пољопривредна школа „Ђорђе Радић“; Предшколска стоматолошка амбуланта обданишта „Младост“ и Медицинска школа.
  • Одељење опште и специјалистичке стоматологије. Стоматолошке здравствене амбуланте: Рибница, Ушће.
  • Одсек зубне лабораторије.
 9. ЈЕДИНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЛЕКОВИМА
 10. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
  1. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
  2. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
   • Одсек финансијске оперативе
   • Одсек рачуноводства
   • Одсек комерцијале и јавних набавки са информатиком
   • Одсек интерне финансијске контроле
 11. СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
  • Одсек за техничко одржавање објеката и опреме
  • Одсек за безбедност и здравље на раду,противпожарна заштита,одбрана и обезбеђење
  • Одсек за санитарну обраду простора.

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020