Kalendar zdravlja

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu je organizaciona jedinica Doma zdravlja“Kraljevo“koja pruža stomatološke usluge iz domena dečije i preventivne stomatologije,ortopedije vilica,bolesti zuba sa endodoncijom,parodontologije i oralne medicine,oralne hirurgije i stomatološke protetike.

Služba je podeljena u četiri organizacione jedinice:

 • Odeljenje dečije i preventivne stomatologije
 • Odeljenje ortopedije vilica
 • Odeljenje opšte i specijalističke stomatologije
 • Odsek zubotehničke laboratorije

ODELJENJE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • dečiji Dom zdravlja
 • školske ambulante: OŠ“Čibukovački partizani“, OŠ“IV kraljevački batljon“, OŠ“Dimitrije Tucović“, Predškolska ustanova „Mladost“, OŠ“Vuk Karadžić“, OŠ“Sveti Sava“, TŠC“14.oktobar“, Medicinska škola , poljoprivredna škola „DrĐorđe Radić“.

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Olgica Lešević-šef odeljenja Specijalista deč.i prev.stomatol.
 2. Dr Suzana Vučetić –Specijalista deč.i prev.stomatologije
 3. Dr Branka Obrenović-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 4. Dr Violeta Karović-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 5. Prim.Dr Marica Popović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 6. Dr Vesna Kurjak-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 7. Dr Marija Goronja Petrović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 8. Dr Ksenija Anđušić Milosavljević-Spec.deč.i prev.stomat.
 9. Dr Šarlota Vučinić-Doktor stomatologije
 10. Dr Jelica Garić Ćirković-Doktor stomatologije
 11. Dr Dragan Stanković-Doktor stomatologije
 12. Dr Olga Obradović-Doktor stomatologije
 13. Dr Aleksandar Marković-Doktor stomatologije
 14. Dr Biljana Kojić-Spec.stom.prot-Doktor stom.
 15. Dr Jasminka Bošković-Doktor stomatologije
 16. Dr Biljana Počuča –na specijalizaciji
 17. Dr Biljana Radosavljević-na specijalizaciji
 18. Dr Suzana Pavlović-na specijalizaciji

ODELJENJE ORTOPEDIJE  VILICA

 1. Dr Dragana Kočović-šef odeljenja-Spec.ortopedije vilica
 2. Dr Verica Jovanović-Specijalista ortopedije vilica
 3. Dr Ana Simović-na specijalizaciji

ODELJENJE OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • u zgradi Poliklinike,amb.Ribnica ,amb.Ušće
 • RTG

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije
 2. Dr Zoran Pešić-Spec.stom.protetike-Doktor stomatologije
 3. Dr Svetislav Popović-Doktor stomatologije
 4. Dr Dejan Stoisavljević-Doktor stomatologije

OSTALE SPECIJALISTIČKE GRANE:

 1. Dr Srbislav Zlatojević-šef odeljenja-Specij.stomatol.protetike
 2. Dr Danijela Menković-Specijalista bolesti zuba i endodoncije
 3. Dr Vera Peruničić Jelić-Specijalista parodontologije i oralne medicine
 4. Dr Dragana Bradić-Specijalista oralne hirurgije

ODSEK ZUBOTEHNIČKE LABORATORIJE

Biljana Tomić, zubni tehničar –šef Odseka

Naćelnik službe : Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije

Glavna sestra : Snežana Milenković

Služba stomatološke zdravstvene zaštite predstavlja naučno-nastavnu bazu za obavljanje dela specijalističkog staža za doktore stomatologije,obaveznog pripravničkog staža za stomatologe,stomatološke sestre i zubne tehničare.

 • radno vreme od 7-14 i od 13.30 -20.30
 • telefoni u odeljenju dečije i preventivne stomatologije:301-519; 301-520; 301-521; 301-523
 • telefoni u odeljenju opšte i specijalističke stomatologije: 301-660; 301-661; 301-662; 301-663; 301-664; 301-665; 301-665; 301-666; 301-667; 301-668; 301-669; 301-670; 301-671

PRAVO NA STOMATOLOŠKE USLUGE IZ OBAVEZNOGOSIGURANJA

1. U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja-pregledi i lečenje bolesti usta i zuba:

 • deca do navršenih 18 godinaživota odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja,a najkasnije do 26 godina života (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa gde se plaća participacija 50dinara)
 • osim protetskih usluga ,kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 • starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju ,kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica
 • u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana  malignih bolesti maksilofacijalnog predela
 • ukazivanje  hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odraslo stanovništvo

2. Uz participaciju od 10% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje usta i zuba,izuzev protetskog zbrinjavanja, pre operacije srca i transplantacje bubrega

3. Uz participaciju od 20% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

4. Uz participaciju od 35% od utvrđene cene zdravstvene usluge:

 • alrilatna totalna i parcijalna (subtotalna) proteza kod lica starijih od 65 godina
 • pregledi i lečenja usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina ,odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do 26 godine u slučaju neodazivanja na zakonom propisane preventivne preglede.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

RADNO VREME COVID RESPIRATORNO TRIJAŽNE AMBULANTE


Od ponedeljka, 25.1.2021.godine novo radno vreme COVID respiratorno trijažne ambulante je od 9 do 17 časova svakoga dana.


PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa.

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Dom Zdravlja Kraljevo © 2020