Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu je organizaciona jedinica Doma zdravlja“Kraljevo“koja pruža stomatološke usluge iz domena dečije i preventivne stomatologije,ortopedije vilica,bolesti zuba sa endodoncijom,parodontologije i oralne medicine,oralne hirurgije i stomatološke protetike.

Služba je podeljena u četiri organizacione jedinice:

 • Odeljenje dečije i preventivne stomatologije
 • Odeljenje ortopedije vilica
 • Odeljenje opšte i specijalističke stomatologije
 • Odsek zubotehničke laboratorije

ODELJENJE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • dečiji Dom zdravlja
 • školske ambulante: OŠ“Čibukovački partizani“, OŠ“IV kraljevački batljon“, OŠ“Dimitrije Tucović“, Predškolska ustanova „Mladost“, OŠ“Vuk Karadžić“, OŠ“Sveti Sava“, TŠC“14.oktobar“, Medicinska škola , poljoprivredna škola „DrĐorđe Radić“.

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Olgica Lešević-šef odeljenja Specijalista deč.i prev.stomatol.
 2. Dr Suzana Vučetić –Specijalista deč.i prev.stomatologije
 3. Dr Branka Obrenović-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 4. Dr Violeta Karović-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 5. Prim.Dr Marica Popović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 6. Dr Vesna Kurjak-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 7. Dr Marija Goronja Petrović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 8. Dr Ksenija Anđušić Milosavljević-Spec.deč.i prev.stomat.
 9. Dr Šarlota Vučinić-Doktor stomatologije
 10. Dr Jelica Garić Ćirković-Doktor stomatologije
 11. Dr Dragan Stanković-Doktor stomatologije
 12. Dr Olga Obradović-Doktor stomatologije
 13. Dr Aleksandar Marković-Doktor stomatologije
 14. Dr Biljana Kojić-Spec.stom.prot-Doktor stom.
 15. Dr Jasminka Bošković-Doktor stomatologije
 16. Dr Biljana Počuča –na specijalizaciji
 17. Dr Biljana Radosavljević-na specijalizaciji
 18. Dr Suzana Pavlović-na specijalizaciji

ODELJENJE ORTOPEDIJE  VILICA

 1. Dr Dragana Kočović-šef odeljenja-Spec.ortopedije vilica
 2. Dr Verica Jovanović-Specijalista ortopedije vilica
 3. Dr Ana Simović-na specijalizaciji

ODELJENJE OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • u zgradi Poliklinike,amb.Ribnica ,amb.Ušće
 • RTG

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije
 2. Dr Zoran Pešić-Spec.stom.protetike-Doktor stomatologije
 3. Dr Svetislav Popović-Doktor stomatologije
 4. Dr Dejan Stoisavljević-Doktor stomatologije

OSTALE SPECIJALISTIČKE GRANE:

 1. Dr Srbislav Zlatojević-šef odeljenja-Specij.stomatol.protetike
 2. Dr Danijela Menković-Specijalista bolesti zuba i endodoncije
 3. Dr Vera Peruničić Jelić-Specijalista parodontologije i oralne medicine
 4. Dr Dragana Bradić-Specijalista oralne hirurgije

ODSEK ZUBOTEHNIČKE LABORATORIJE

zubni tehničar Slobodan Suvočesmaković –šef odseka

Naćelnik službe : Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije

Glavna sestra : Snežana Milenković

Služba stomatološke zdravstvene zaštite predstavlja naučno-nastavnu bazu za obavljanje dela specijalističkog staža za doktore stomatologije,obaveznog pripravničkog staža za stomatologe,stomatološke sestre i zubne tehničare.

 • radno vreme od 7-14 i od 13.30 -20.30
 • telefoni u odeljenju dečije i preventivne stomatologije:301-519; 301-520; 301-521; 301-523
 • telefoni u odeljenju opšte i specijalističke stomatologije: 301-660; 301-661; 301-662; 301-663; 301-664; 301-665; 301-665; 301-666; 301-667; 301-668; 301-669; 301-670; 301-671

PRAVO NA STOMATOLOŠKE USLUGE IZ OBAVEZNOGOSIGURANJA

1. U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja-pregledi i lečenje bolesti usta i zuba:

 • deca do navršenih 18 godinaživota odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja,a najkasnije do 26 godina života (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa gde se plaća participacija 50dinara)
 • osim protetskih usluga ,kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 • starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju ,kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica
 • u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana  malignih bolesti maksilofacijalnog predela
 • ukazivanje  hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odraslo stanovništvo

2. Uz participaciju od 10% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje usta i zuba,izuzev protetskog zbrinjavanja, pre operacije srca i transplantacje bubrega

3. Uz participaciju od 20% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

4. Uz participaciju od 35% od utvrđene cene zdravstvene usluge:

 • alrilatna totalna i parcijalna (subtotalna) proteza kod lica starijih od 65 godina
 • pregledi i lečenja usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina ,odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do 26 godine u slučaju neodazivanja na zakonom propisane preventivne preglede.
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020