Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i velikim brojem drugih institucija, u kraljevačkom Domu zdravlja se od 2001. do 2004. godine realizovao projekat osnovnih zdravstvenih usluga pod nazivom “ Izabrani lekar”. Zamišljen prevashodno kao pomoć izbeglom i raseljenom stanovništvu, kao i onom socijalno ugroženom, vremenom je prerastao u model za reformu primarne zdravstvene zaštite u Srbiji.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja Kraljevo namenjena je pružanju zdravstvenih usluga za preko 110 000 odraslih stanovnika. U ovoj službi rade :

-61 lekar: 29 specijalista opšte medicine i 32 doktora opšte medicine. Izabranih lekara: 57.

-78 medicinske sestre, od kojih 9 sa VSS.

U Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva radi se po sistemu timova koje čine lekar i medicinska sestra. Pokriva teritoriju sa 26 punktova, pri čemu broj timova po punktu zavisi od broja stanovnika.

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA POLIKLINIKA:

1.Dr Sonja Čelebić, spec.opšte medicine

2.Prim.dr Gordana Stojković, spec.opšte medicine

3.Dr Vesna Košanin, spec.opšte medicine

4.Dr Stojanka Ratković, spec.opšte medicine

5.Dr Nada Bojanić, spec.opšte medicine

6.Msc.dr Mirjana Krčevinac, spec.opšte medicine i zdravstvenog menadžmenta

7.Dr Biljana Petrović,spec.opšte medicine

8.Dr Slavica Kostić,spec.opšte medicine

9.Dr Marija Ivanović, spec.opšte medicine

10.Dr Slavica Virijević, spec.opšte medicine

11.Dr Danijela Kuvekalović, spec.opšte medicine

12.Dr Danijela Đoković, spec.opšte medicine

13.Dr Ljubomir Stefanović, spec.opšte medicine

14.Dr Marija Murganić, doktor medicine

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RIBNICA:

1.Dr Lidija Komatina, doktor medicine

2.Dr Biljana Đurić, doktor medicine

3.Dr Vanja Andrić, doktor medicine

4.Dr Danica Bulatović, doktor medicine

5.Dr Slavka Jakovljević, doktor medicine

Telefon: 036/372-070

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA CENTAR

1.Dr Snežana Knežević, spec.opšte medicine

2.Dr Biljana Srećković, spec.opšte medicine

3.Dr Mirjana Jeftić, spec.medicine rada

4.Dr Gojko Filipović, spec.opšte medicine

5.Dr Nataša Mijić Paunović, doktor medicine

6.Dr Slađana Virijević, spec.opšte medicine

Telefoni: 301-707 i 301-723

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA HIGIJENSKI ZAVOD

1.Dr Slađana Brajević Milošević, doktor medicine

Umesto

2..Dr Milanka Petrović, spec.opšte medicine

3.Dr Ljiljana Đurović, spec.opšte medicine

4.Dr Biljana Marjanović, spec.opšte medicine

Telefon: 392-459

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŽENEVA

1.Dr Ljiljana Vekić, spec.opšte medicine

2.Dr Svetlana Šćepanović, spec.opšte medicine

3.Dr Milena Radovanović, spec.opšte medicine

4.Dr Vesna Stojanović, spec.opšte medicine

Telefon: 332 -280

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŽIČA

1.Dr Svetlana Nikolić, doktor medicine

Telefon: 5416-044

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MATARUŠKA BANJA

1.Dr Dragana Draganić Žunić, doktor medicine

2.Dr Nataša Hinić, doktor medicine

3.Dr Sojka Kaličanin, spec.opšte medicine

Telefon: 5411-104

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 čas

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA KOVAČI

1.Dr Tanja Stanojević, doktor medicine

Telefon: 376-360

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA STANICA UŠĆE

1.Dr Ana Dugalić, doktor medicine

2.Dr Dragoslav Dugalić, spec.opšte medicine

3.Dr Đorđe Obradović, doktor medicine

Telefon: 5430-114

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ČIBUKOVAC

1.Dr Milica Dikić, spec.opšte medicine

2.Dr Ana Marinković, doktor medicine

3.Dr Vesna Dimitrijević, doktor medicine

Telefon: 355-520

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VRBA

1.Dr Irena Petković, doktor medicine

Telefon: 865-133

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RATINA

Dr Olivera Matijević, doktor medicine

Telefon: 862-023

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ROĆEVIĆI

1.Dr Ana Vučković, doktor medicine

Telefon: 825-301

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA SAMAILA

Dr Mladena Kalajdžić, spec.opšte medicine

Telefon: 882-183

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA LAĐEVCI

1.Dr Bojana Trikoš, doktor medicine

2.Dr Dragana Trifunović, doktor medicine

Telefon: 851-455

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BOGUTOVAC

1.Dr Vladimir Trifunović, doktor medicine

Telefon: 5826-004

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VITANOVAC

1.Dr Tanja Bazić, doktor medicine

Telefon: 871-050

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VITKOVAC

1.Dr Marijana Matović Sekulić, doktor medicine

Telefon: od 7.30 do 14.30

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MILOČAJ

1.Dr Marija Murganić, doktor medicine

Telefon: 5855-207

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STUBAL

1.Dr Tatjana Obradović, doktor medicine

Telefon: 876-401

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STUDENICA

1.Dr Slađana Vukomanović, doktor medicine

Telefon: 5436-194

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA GODAČICA

1.Dr Nataša Petrović, doktor medicine

Telefon: 877-615

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STARAČKI DOM

1.Dr Vesna Kuzmanović, doktor medicine

Telefon: 5411-352

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULABNTA KONAREVO

1.Dr Sonja Perić Radulović, spec. opšte medicine

Telefon: 822-630

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

LEKARI ZA ZAMENU

1.Dr Ana Cvetić, doktor medicine

2.Dr Roksanda Stojanović, doktor medicine

 

NA SPECIJALIZACIJI

1.Dr Jelena Lazić

 

Načelnik službe: dr Sonja Čelebić, specijalista opšte medicine

Telefon: 301-703

Glavna sestra: Jasminka Lišanin, viša medicinska sestra.

Telefon: 301-700

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014