Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i velikim brojem drugih institucija, u kraljevačkom Domu zdravlja se od 2001. do 2004. godine realizovao projekat osnovnih zdravstvenih usluga pod nazivom “ Izabrani lekar”. Zamišljen prevashodno kao pomoć izbeglom i raseljenom stanovništvu, kao i onom socijalno ugroženom, vremenom je prerastao u model za reformu primarne zdravstvene zaštite u Srbiji.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja Kraljevo namenjena je pružanju zdravstvenih usluga za preko 110 000 odraslih stanovnika. U ovoj službi rade :

-73 lekar: 27 specijalista opšte medicine i 46 doktora opšte medicine. Izabranih lekara: 58.

-83 medicinske sestre, od kojih 8 sa VSS.

U Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva radi se po sistemu timova koje čine lekar i medicinska sestra. Pokriva teritoriju sa 26 punktova, pri čemu broj timova po punktu zavisi od broja stanovnika.

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA POLIKLINIKA:

1.Dr Sonja Čelebić, spec.opšte medicine

2.Dr Nataša Petrović, spec.opšte medicine

3.Dr Vesna Košanin, spec.opšte medicine

4.Dr Stojanka Ratković, spec.opšte medicine

5.Dr Olivera Petrović, lekar na specijalizaciji

6.Msc.dr Mirjana Krčevinac, spec.opšte medicine i zdravstvenog menadžmenta

7.Dr Biljana Petrović, spec.opšte medicine

8.Dr Vanja Blažić, doktor medicine

9.Dr Marija Ivanović, spec.opšte medicine

10.Dr Slavica Virijević, spec.opšte medicine

11.Dr Danijela Kuvekalović, spec.opšte medicine

12.Dr Danijela Đoković, spec.opšte medicine

13.Dr Roksanda Stojanović, doktor medicine

14.Dr Jelena Milašinović, doktor medicine

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RIBNICA:

1.Dr Lidija Komatina, doktor medicine

2.Dr Biljana Đurić, doktor medicine

3.Dr Vanja Andrić, doktor medicine

4.Dr Milica Matović, doktor medicine

5.Dr Jelena Markulić, doktor medicine

Telefon: 036/301 980, 036/301 981, 036/301 982

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA CENTAR

1.Dr Marina Simović, doktor medicine

2.Dr Biljana Srećković, spec.opšte medicine

3.Dr Ana Marinković, spec.opšte medicine

4.Dr Bojana Trikoš, spec.opšte medicine

5.Dr Dijana Bigić Grujić, doktor medicine

6.Dr Slađana Virijević, spec.opšte medicine

Telefoni: 301-728 i 301-723

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA HIGIJENSKI ZAVOD

1.Dr Svetlana Vučetić, doktor medicine

2.Dr Ljiljana Đurović, spec.opšte medicine

3.Dr Biljana Marjanović, spec.opšte medicine

Telefon: 392-459

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŽENEVA

1.Dr Jelena Lazić, spec.opšte medicine

2.Dr Svetlana Šćepanović, spec.opšte medicine

3.Dr Milena Radovanović, spec.opšte medicine

4.Dr Vesna Stojanović, spec.opšte medicine

Telefon: 332 -280, 323-797

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŽIČA

1.Dr Svetlana Nikolić, doktor medicine

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

Telefon: 5416-044

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MATARUŠKA BANJA

1.Dr Dragana Draganić Žunić, doktor medicine

2.Dr Nataša Hinić, doktor medicine

3.Dr Sojka Kaličanin, spec.opšte medicine

Telefon: 5411-104

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 čas

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA KOVAČI

1.Dr Tanja Stanojević, doktor medicine

Telefon: 334-841

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA STANICA UŠĆE

1.Dr Ana Dugalić, doktor medicine

2.Dr Dragoslav Dugalić, spec.opšte medicine

3.Dr Dušan Luković, doktor medicine

4.Dr Anđelka Dugalić, lekar na specijalizaciji

Telefon: 5430-114, 5430-662

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ČIBUKOVAC

1.Dr Milica Dikić, spec.opšte medicine

2.Dr Sonja Perić Radulović, spec.opšte medicine

3.Dr Tanja Milićević, spec.opšte medicine

Telefon: 331-996, 355-520

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

I smena od 7:00 do 14:00 časova

II smena od 13:30 do 20:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VRBA

1.Dr Irena Petković, doktor medicine

Telefon: 865-133

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RATINA

Dr Olivera Matijević, doktor medicine

Telefon: 5862-023

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ROĆEVIĆI

1.Dr Aleksandar Lazić, doktor medicine

Telefon: 825-301

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA SAMAILA

Dr Tanja Obradović, doktor medicine

Telefon: 036-5882-183

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA LAĐEVCI

1.Dr Jovana Simić, doktor medicine

Telefon: 5851-455

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BOGUTOVAC

1.Dr Aleksandar Lazić, doktor medicine

Telefon: 5826-004

Radno vreme: utorak i četvrtak od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VITANOVAC

1.Dr Andrijana Antić, doktor medicine

Telefon: 5871-050

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA VITKOVAC

1.Dr Bojana Dedović, doktor medicine

Telefon: 5873-885

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MILOČAJ

1.Dr Aleksandra Petričković, doktor medicine

Telefon: 5855-207

Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STUBAL

1.Dr Darko Jovanović, doktor medicine

Telefon: 5876-401

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STUDENICA

1.Dr Jelena Pešović Đorić, doktor medicine

Telefon: 5436-194

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA GODAČICA

1.Dr Jelena Marsenić, doktor medicine

Telefon: 5877-740

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA STARAČKI DOM

1.Dr Vesna Kuzmanović, doktor medicine

Telefon: 5411-352

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BERANOVAC

1.Dr Aleksandra Petričković, doktor medicine

Telefon: 371-027

Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RUDNO

1.Dr Branimir Dugalić, doktor medicine

Telefon: 5437-204

Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULABNTA KONAREVO

1.Dr Danijela Janković Petrović, doktor medicine

Telefon: 822-630, 060-493-4280

Radno vreme: od 7:00 do 14:00 časova

 

ZDRAVSTVENA AMBULABNTA LEONI

1.Dr Vesna Dimitrijević, spec.opšte medicine

2.Dr Marina Rodić, doktor medicine

Telefon: 242-118

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 časova

 

NA SPECIJALIZACIJI

1.Dr Miroslav Radulović

2.Dr Olivera Petrović

3.Dr Anđelka Dugalić

4.Dr Danijela Janković Petrović

5.Dr Marijana Matović Sekulić

 

Načelnik službe: dr Sonja Čelebić, specijalista opšte medicine

Telefon: 301-703

Glavna sestra: Ljiljana Mitrović, viša medicinska sestra.

Telefon: 301-672

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020