Kalendar zdravlja

Služba za Polivalentnu patronažu

Pored obavljanja osnovne dlatnosti iz oblasti preventive, patronažna sestra učestvuje u obavljanju:

– Patronažne posete:

 1. Trudnici i trudnici sa visoko rizičnom trudnoćom (fiziologija trudnoće, merenje krvnog pritiska, oprema za bebu..)
 2. Babinjari i novorođenčetu ( uspostavljanje laktacije, nega novorođenčeta, obrada pupčane rane, nega čula…)
 3. Odojčetu i odojčetu pod rizikom ( praćenje rasta i razvoja, pravilna ishrana, redovna vakcinacija…)
 4. Malo dete 2 i 4 godine (praćenje rasta i razvoja, pravilna ishrana, redovna vakcinacija…)
 5. Osobe preko 65 godina starosti (zdravi stilovi života, merenje krvnog pritiska, pravilna i redovna primena terapije, redovne kontrole kod izabranog lekara )
 6. Hronični bolesnici ( obuka za aplikaciju insulina, korišćenje pumpica za inhalaciju, prevencija dekubitusa …)

 

– Zdravstveno vaspitni rad (individualni, savetodavni rad, organizacioni sastanak, rad u maloj grupi, kreativne radionice, zdravstveno vaspitna predavanja, metod životne demonstracije, izložbe)

 

 1. Mesne zajednice :
  1. Utorkom od 10 do12 časova: ,,Ženeva“ i ,,Zelena Gora“
  2. Sredom od 10 do12 časova: ,,Centar“, ,,Stara čaršija“ i ,,Adrani“,
  3. Sredom od 9.30 do 11.30: ,,Kulturni centar Ribnica“
  4. Četvrtkom od 10 do12 časova: ,,Kovači“.
 2. Škola ,,Zdravo roditeljstvo“: ponedeljkom od 10 do12 časova u Zdravstveno vaspitnom kabinetu Službe za polivalentnu patronažu.
 3. Osnovne i srednje škole: prema Kalendaru javnog zdravlja sestre planiraju, organizuju i sprovode zdravstveno vaspitne aktivnosti i prema interesovanju učenika obuka iz prve pomoći.
 4. Obuka vozača na kursu prve pomoći: prema interesovanju kandidata planira se, organizuje i sprovodi obuka u zdravstveno vaspitnom kabinetu Službe za polivalentnu patronažu.
 5. Telefonsko savetovalište ,,Deca Srbije“: 036/335-804

 

Šef službe za polivalentnu patronažu: Ana Popović, vms

Radno vreme: 7:00 do 14:00

Telefon: 301-633

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020