Kalendar zdravlja

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

 

SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu je organizaciona jedinica Doma zdravlja“Kraljevo“koja pruža stomatološke usluge iz domena dečije i preventivne stomatologije,ortopedije vilica,bolesti zuba sa endodoncijom,parodontologije i oralne medicine,oralne hirurgije i stomatološke protetike.

Služba je podeljena u četiri organizacione jedinice:

 • Odeljenje dečije i preventivne stomatologije
 • Odeljenje ortopedije vilica
 • Odeljenje opšte i specijalističke stomatologije
 • Odsek zubotehničke laboratorije

ODELJENJE DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • dečiji Dom zdravlja
 • školske ambulante: OŠ“IV kraljevački batljon“, OŠ“Dimitrije Tucović“, Predškolska ustanova „Mladost“, OŠ“Vuk Karadžić“, TŠC“14.oktobar“, Medicinska škola , poljoprivredna škola „DrĐorđe Radić“.

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU DEČIJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Olgica Lešević-šef odeljenja Specijalista deč.i prev.stomatol.
 2. Dr Suzana Vučetić –Specijalista deč.i prev.stomatologije
 3. Dr Violeta Karović-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 4. Dr Katarina Ostraćanin Krdžić – Doktor stomatologije.
 5. Dr Vesna Kurjak-Specijalista deč.i prev.stomatologije
 6. Dr Marija Goronja Petrović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 7. Dr Ksenija Anđušić Milosavljević-Spec.deč.i prev.stomat.
 8. Dr Šarlota Vučinić-Doktor stomatologije
 9. Dr Jelica Garić Ćirković-Doktor stomatologije
 10. Dr Olga Obradović-Doktor stomatologije
 11. Dr Aleksandar Marković-Doktor stomatologije
 12. Dr Jasminka Bošković-Doktor stomatologije
 13. Dr Biljana Počuča –Specijalista deč.i prev.stomat.
 14. Dr Biljana Radosavljević-Specijalista deč.i prev.stomat.
 15. Dr Suzana Pavlović-Specijalista deč.i prev.stomat.
 16. Dr Tijana Tokalić – Doktor stomatologije.

ODELJENJE ORTOPEDIJE  VILICA

 1. Dr Dragana Kočović-šef odeljenja-Spec.ortopedije vilica
 2. Dr Ana Simović-Spec.ortopedije vilica
 3. Vladimir Dražović – Spec.ortopedije vilica

ODELJENJE OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE

Ambulante:

 • u zgradi Poliklinike,amb.Ribnica ,amb.Ušće
 • RTG

IZABRANI LEKARI U ODELJENJU OPŠTE I SPECIJALISTIČKE STOMATOLOGIJE:

 1. Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije
 2. Dr Biljana Kojić – Spec.stom. protetike-Doktor stomatologije
 3. Dr Svetislav Popović-Doktor stomatologije
 4. Dr Dragan Stanković-Doktor stomatologije

OSTALE SPECIJALISTIČKE GRANE:

 1. Dr Zoran Pešić-Spec.stom. protetike
 2. Dr Danijela Menković-Specijalista bolesti zuba i endodoncije
 3. Dr Vera Peruničić Jelić-Specijalista parodontologije i oralne medicine
 4. Dr Dejan Stoisavljević- na specijalizaciji
 5. Dr Bojan Simić – Spec. oralne hirurgije

ODSEK ZUBOTEHNIČKE LABORATORIJE

Biljana Tomić, zubni tehničar –šef Odseka

Naćelnik službe : Dr Dragana Premović-Specijalista opšte stomatologije

Glavna sestra : Snežana Milenković

Služba stomatološke zdravstvene zaštite predstavlja naučno-nastavnu bazu za obavljanje dela specijalističkog staža za doktore stomatologije,obaveznog pripravničkog staža za stomatologe,stomatološke sestre i zubne tehničare.

 • radno vreme od 7-14 i od 13.30 -20.00
 • telefoni u odeljenju dečije i preventivne stomatologije:301-519; 301-520; 301-521; 301-523
 • telefoni u odeljenju opšte i specijalističke stomatologije: 301-660; 301-661; 301-662; 301-663; 301-664; 301-665; 301-665; 301-666; 301-667; 301-668; 301-669; 301-670; 301-671

PRAVO NA STOMATOLOŠKE USLUGE IZ OBAVEZNOGOSIGURANJA

1. U potpunosti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja-pregledi i lečenje bolesti usta i zuba:

 • deca do navršenih 18 godinaživota odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja,a najkasnije do 26 godina života (osim komplikacija karijesa i vađenja zuba kao posledica karijesa gde se plaća participacija 50dinara)
 • osim protetskih usluga ,kod žena u vezi sa trudnoćom i 12 meseci posle porođaja
 • starija lica teško telesno ili duševno ometena u razvoju ,kao i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetom lica i vilica
 • u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana  malignih bolesti maksilofacijalnog predela
 • ukazivanje  hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odraslo stanovništvo

2. Uz participaciju od 10% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje usta i zuba,izuzev protetskog zbrinjavanja, pre operacije srca i transplantacje bubrega

3. Uz participaciju od 20% od cene zdravstvene usluge:

 • pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

4. Uz participaciju od 35% od utvrđene cene zdravstvene usluge:

 • alrilatna totalna i parcijalna (subtotalna) proteza kod lica starijih od 65 godina
 • pregledi i lečenja usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina ,odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja  odnosno visokoškolskog obrazovanja a najkasnije do 26 godine u slučaju neodazivanja na zakonom propisane preventivne preglede.
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020