Kalendar zdravlja

Služba za kućno lečenje i negu

 Služba za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo– predstavlja novi vid kontinuiranog lečenja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Upućivanje na kućno lečenje obavlja izabrani lekar ili lekar specijalista, a prijem na kućno lečenje lekar kućnog lečenja po obavljenoj prvoj kućnoj poseti. Ritam posećivanja određuje zdravstveno stanje pacijenta. U stanu pacijenta se sprovodi parenteralna terapija (infuziona, intravenska, supkutana i intramuskularna), previjanje rana (postoperativnih, ulkusnih, malignih, dekubitalnih), promena urinarnih katetera, kontrola glikemije i EKG. Pored toga obavljaju se: zdravstveno vaspitni rad i edukacija članova porodice za sprovođenje peroralne terapije, primenu transdermalnih flastera i negu nepokretnih pacijenata, kao i edukacija porodice za terapiju fraxiparinom i previjanje hroničnih i dekubitalnih rana. Zakazivanje se obavlja na osnovu naloga izabranog lekara ili lekara specijaliste.

U Službi kućnog lečenja i nege rade 5 lekara i 18 sestara, kao i 1 visoka strukovna sestra.

Lekari:

  • Mr.dr Miroslav Daničić, specijalista opšte medicine
  • Dr Ljiljana Đokić, specijalista opšte medicine
  • Dr Lidija Igov, specijalista opšte medicine
  • Dr med. Nada Đukić
  • Dr med. Valentina Stojanović

Načelnik službe: Mr.dr Miroslav Daničić, specijalista opšte medicine Telefon: 301-776

Glavna sestra:Slađana Petrović

Telefoni: 301-731, 301-730

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 ( i subotom), nedeljom od 7:00 do 13:30

I smena od 7:00 do 14:00

II smena od 13:30 do 20:00

Kućne posete lekara zakazuju se: od 7:00 do 8:00 pre podne i 13:30 do 14:30 posle podne

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020