Kalendar zdravlja

Misija i vizija

Misija Doma zdravlja Kraljevo

Dom zdravlja „Kraljevo“ pruža primarnu zdravstvenu zaštitu odnosno preventivne, kurativne, dijagnostičke i terapijske zdravstvene usluge, zahvaljujući stručnim, kvalifikovanim i profesionalnim zaposlenima koji primenjuju savremenu medicinsku tehnologiju sa ciljem očuvanja i unapređelja zdravlja.

Vizija Doma zdravlja Kraljevo

Dom zdravlja „Kraljevo“ kao vodeći Dom zdravlja u regionu će obezbediti potpun obuhvat građana sa preventivnim i skrining pregledima i omogućiti sveobuhvatnost u dijagnostici, lečenju i terapiji pacijenata i značajno poboljšati zdravstveno stanje i kvalitet života svojih sugrađana. Ispunićemo potrebe i zahteve savremenog pacijenta primenom savremenih dostignuća medicinske nauke jer je zdravlje osnovni ljudski, porodični i nacionalni resurs u ostvarivanju života sa punim potencijalom.

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020