Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Misija i vizija

Misija Doma zdravlja Kraljevo

Dom zdravlja Kraljevo je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, čije su usluge bazirane na savremenim medicinskim dostignućima, primenjeno u okviru vlastitih mogućnosti i uslova, koja nastoji da promoviše efektivne, pravedne, pristupačne zdravstvene programe, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva za primarnom ZZ.

Vizija Doma zdravlja Kraljevo

Dom zdravlja Kraljevo će   biti mesto unaprađenja i implementiranja preventivnih aktivnosti gde će korisnici, od zaposlenih, usvajati znanja i veštine za očuvanje i unapređenje svog zdravlja.

 Opšti strateški ciljevi Doma zdravlja Kraljevo do 2018. godine

  • Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga radi poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva
  • Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenta
  • Promocija zdravih stilova života
  • Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti rada
  • Razvoj i unapređenje službe palijativnog zbrinjavanja
  • Implementiranje informacionog sistema
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020