Kalendar zdravlja

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i dr.sl.

 

 • SLUŽBA ZA PRAVNE I EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
  1. SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE
  2. SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
   • Odsek finansijske operative
   • Odsek računovodstva
   • Odsek komercijale i javnih nabavki sa informatikom
   • Odsek interne finansijske kontrole
 • SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
  • Odsek za tehničko održavanje objekata i opreme
  • Odsek za bezbednost i zdravlje na radu,protivpožarna zaštita,odbrana i obezbeđenje
  • Odsek za sanitarnu obradu prostora.

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020