Kalendar zdravlja

Izabrani lekar

izabrani-lekar„Svaki građanin Srbije trebalo bi da ima svog izabranog lekara i mora da zna kako se zove njegov lekar. To je put vraćanja poverenja u zdravstveni sistem. Kapitacija podrazumeva promenu načina finansiranja zbog toga što se pretpostavlja da taj način finansiranja sadrži neke delove koji se tiču motivisanja doktora i sestara u domovima zdravlja da rade mnogo više preventivnih pregleda koji su planirani u radu domova zdravlja. Nije kapitacija sama po sebi cilj, ona podrazumeva da vi plaćate dom zdravlja ne po tome koliko ima kvadrata i ljudi, već po tome koliko građana gravitira tom domu zdravlja. Primarna zdravstvena zaštita i njena uloga u svakom zdravstvenom sistemu je veoma važna, jer se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvaruje 70 odsto svega što je nama kao građanima potrebno. Svako od nas ima pravo da od devetnaeste do tridesetpete godine jednom u pet godina bude pozvan u dom zdravlja kao potpuno zdrav, da se uradi sistematski pregled i ukaže na rizične faktore ponašanja. Do pedesete godine trebalo bi da bude pozvan jednom u dve godine, posle pedesete jednom godišnje, a posle šezdesetpete godine lekar mora da dođe kod pacijenta kući kad je potpuno zdrav. Tako se smanjuje učešće šloga u populaciji, šećerna bolest, poremećaj krvnog pritiska i vrši prevencija teških bolesti. Kad na to dodate nacionalne programe skrininga, to se zove prevencija“.

Prof. dr Tomica Milosavljević

Zašto je važno imati izabranog lekara?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020