Календар здравља

О нама

[fusion_text]

Дом здравља Краљево пружа услуге примарне здравствене заштите за око 140.000 становника који живе на територији Града Краљева. У Дому здравља у  Служби опште медицине ради 60 тимова у 25 амбуланти у Краљеву и једној здравственој станици у Ушћу. Поред тога при нашем Дому здравља веома успешно функционишу: Служба за здравствену заштиту деце, Служба за здравствену заштиту жена, Служба за кућно лечење, Медицина рада, Превентивни центар и Саветовалиште за младе. Обзиром да смо посебно препознали заначај примарне здравствене заштите ми смо у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног крста и Министарства здравља у периоду од 2002. до 2005. године развијали модел „изабрани лекар“ који се касније шири и примењује на све домове здравља у Србији. regionИзабрани лекар представља основу за суштинску реформу примарне здравствене заштите, пре свега у погледу начина финансирања познат као капитација. Капитација подразумева једнаку шансу и за државне и за приватне здравствене установе у примарном сектору, она уводи конкуренцију, доприноси ефикасности и квалитету у пружању здравствених услуга. Капитација је далеко праведнији и рационалнији систем финансирања од линеарног какав је данас код нас. Примена капитације захтева довољно знања и искуства и озбиљан стручни тим као и промену законодавства за рад и радне односе.

Много је других програма у којима је наш Дом здравља активно учествовао и исте споводио а све у циљу унапређења примарне здравствене заштите. У нашем Дому здравља највећи број корисника и у највећем обиму задовољава своје потребе за очувањем здравља а они корисници који имају потребу за услуге на секундарном нивоу веома једноставно остварују исте потребе преко специјалистичко-консултативних амбуланти и одељења Опште болнице.

[/fusion_text]

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020