Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


O nama

[fusion_text]

Dom zdravlja Kraljevo pruža usluge primarne zdravstvene zaštite za oko 140.000 stanovnika koji žive na teritoriji Grada Kraljeva. U Domu zdravlja u  Službi opšte medicine radi 60 timova u 25 ambulanti u Kraljevu i jednoj zdravstvenoj stanici u Ušću. Pored toga pri našem Domu zdravlja veoma uspešno funkcionišu: Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba za kućno lečenje, Medicina rada, Preventivni centar i Savetovalište za mlade. Obzirom da smo posebno prepoznali zanačaj primarne zdravstvene zaštite mi smo u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Ministarstva zdravlja u periodu od 2002. do 2005. godine razvijali model „izabrani lekar“ koji se kasnije širi i primenjuje na sve domove zdravlja u Srbiji. regionIzabrani lekar predstavlja osnovu za suštinsku reformu primarne zdravstvene zaštite, pre svega u pogledu načina finansiranja poznat kao kapitacija. Kapitacija podrazumeva jednaku šansu i za državne i za privatne zdravstvene ustanove u primarnom sektoru, ona uvodi konkurenciju, doprinosi efikasnosti i kvalitetu u pružanju zdravstvenih usluga. Kapitacija je daleko pravedniji i racionalniji sistem finansiranja od linearnog kakav je danas kod nas. Primena kapitacije zahteva dovoljno znanja i iskustva i ozbiljan stručni tim kao i promenu zakonodavstva za rad i radne odnose.

Mnogo je drugih programa u kojima je naš Dom zdravlja aktivno učestvovao i iste spovodio a sve u cilju unapređenja primarne zdravstvene zaštite. U našem Domu zdravlja najveći broj korisnika i u najvećem obimu zadovoljava svoje potrebe za očuvanjem zdravlja a oni korisnici koji imaju potrebu za usluge na sekundarnom nivou veoma jednostavno ostvaruju iste potrebe preko specijalističko-konsultativnih ambulanti i odeljenja Opšte bolnice.

[/fusion_text]

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020