Календар здравља

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и др.сл.

 

 • СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
  1. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ
  2. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
   • Одсек финансијске оперативе
   • Одсек рачуноводства
   • Одсек комерцијале и јавних набавки са информатиком
   • Одсек интерне финансијске контроле
 • СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
  • Одсек за техничко одржавање објеката и опреме
  • Одсек за безбедност и здравље на раду,противпожарна заштита,одбрана и обезбеђење
  • Одсек за санитарну обраду простора.

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014