Календар здравља

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и др.сл.

  СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

   СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ОПШТЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

   • Радно време од 07:00 часова до 15:00 часова
   • Број телефона: 036-301-967
   • Писарница Дома здравља. Радно време од 07:00 часова до 15:00 часова. Број телефона: 036-301-724
   • Начелница: Јелисавета Прибојац дипл. правник
   СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

   • Радно време од 07:00 часова до 15:00 часова
   • Број телефона: 036-311-850
   • Начелница: Оливера Черњак дипл. економиста
   • Одсек финансијске оперативе. Шефица: Нада Вранић – 036-301-818
   • Одсек рачуноводства. Шефица: Ана Стојковић – 036-301-548
   • Одсек комерцијале и јавних набавки са информатиком. Шеф: Зоран Чурлић – 036-301-969
   • Магацин: 036-301-727
   • Благајна: 036-301-942
   СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

   • Радно време од 07:00 часова до 15:00 часова
   • Одсек за техничко одржавање објеката и опреме. Шеф: Жељко Радовановић
   • Одсек за безбедност и здравље на раду,противпожарна заштита,одбрана и обезбеђење. Шефица: Марина Милетић
   • Одсек за санитарну обраду простора. Шефица: Ивона Јанковић
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020