Kalendar zdravlja

SLD

Najava predavanja SLD-a

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo održaće stručne sastanke 1. kategorije: 24.05.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka. Teme – Molekularna genetika i genomika u medicinskoj praksi u Srbiji Predavač: Dr Sonja Pavlović Teme –Medicina u 21.veku:personalizovana i regenerativna medicina Predavač: Dr Maja Stojiljković Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 boda.

Najava predavanja SLD-a

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak: 27.04.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka. Tema- Značaj infektivnih bolesti na početku 21.veka Predavač: Prof.dr Dragan Delić Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 boda.   Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak: 24.05.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka. Tema – Molekularna genetika i genomika u medicinskoj […]

Najava predavanja SLD-a

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo Kraljevo organizuje 23.3. u 13.30 časova akreditovan seminar „ Novi pristupi dijagnostici i lečenju multiple skleroze“ Klinička slika i dijagnoza multiple skleroze – predavanje: prof.dr Gordana Tončev, Klinika za neurologiju, KC Kragujevac Terapijski algoritam multiple skleroze – predavnje: prof.dr Jelena Drulović, Klinika za neurologiju, KC Srbije, Beograd Diskusija   Prikaz bolesnika: Dr […]

Najava predavanja SLD-a za 22.02.2017. god.

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak: 22.02.2017.godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka. Tema-Dijagnostički algoritam hiperkalcemije, ekstremna hiperkalcemija, klinička slika,  dijagnostika,  lečenje. Predavač: dr Milivoje Pavlovic, endokrini hirurg Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 boda

Stručni sastanak 22.09.2016

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo Kraljevo organizuje stručni sastanak 22.09.2016. godine u 13 časova i 30 minuta u restoranu hiruškog bloka O.B. Studenica“ Kraljevo. Tema: Zdravlje kao potpuno telesno, duhovno i socijalno blagostanje Predavač: dr Bratislav Milovanović Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare i stomatologe – 2 boda

Najava predavanja SLD

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo  Kraljevo će održati stručne sastanke: 1-27.04.2016. 13h u restoranu hirurškog bloka OB“Studenica“Kraljevo    Od gorušice do karcinoma-dijagnostika,prevencija,lečenje        Prof dr Aleksandar Simić   Od helikobakter pilori infekcije do karcinoma želuca       Ass dr Ognjan Skrobić Akreditovano za lekare,farmaceute i biohemičare- 2+2 boda 2-28.04.2016. 13h 30min u restoranu hirurškog bloka […]

Najava predavanja SLD Kraljevo za 09.03.2016.

SLD-logo-crni5

SLD Kraljevo održaće stručni sastanak, 09.03.2016. u 13:30h(u restoranu hiruškog bloka OB „Studenica „). Tema: Uloga pomoćnih lekovitih sredtava na bazi propolisa, hibiskusa I supstanci koje formiraju uroepitelni biofilm u lečenju infekcija urinarnog trakta. Predavač: dr sci. med. Darko laketić. Akreditovano -2boda za lekare, farmaceute I biohemičare.

Najava predavanja SLD Kraljevo za 18.02.2016.

SLD-logo-crni5

Srpsko lekarsko društvo Kraljevo održaće stručni sastanak 18.02.2016.godine u 13.30h u restoranu hirurskog bloka Opšte bolnice Studenica Kraljevo. Tema – Šta o lečenju hemodijalizom treba da znaju zdravstveni radnici? Predavači – prof dr Ljubica Djukanović, dr Biserka Arsić Milićević, dr Radomir Žarković Akreditovano za lekare, farmaceute i biohemičare  –  2 boda.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014