Kalendar zdravlja

AMBULANTA U BOGUTOVCU PONOVO RADI SVAKODNEVNO

Kako bi primarna zdravstvena zaštita bila što dostupnija stanovništvu na teritoriji grada Kraljeva , Dom dravlja Kraljevo uveo je novine u radu pojedinih ambulanti. Tako je posle nekoliko godina ambulanta Bogutovac, u koju je lekar dolazio dva dana u sedmici,  ponovo počela da radi svakoga dana ( od ponedeljka do petka). Novina je da će lekar u Bogutovcu, kao i u Roćevićima, raditi po pola radnog vremena, svakog radnog dana,  a u Roćevićima prema dogovoru direktora Doma zdravlja i Apotekarske ustanove Kraljevo, uvodi se mobilna apoteka.

Prema rečima direktorke Doma zdravlja Kraljevo, msc.dr Mirajane Krčevinac problem predstavljaju tzv. male ambulante u kojima je broj pacijenata nedovoljan za puno radno vreme lekara, a to su ambulante Miločaj, Bogutovac, Roćevići, Gokčanica i Mlanča, pri čemu je normatriv 1 600 registrovanih pacijenata po lekaru.

„Bez obzira na nedovoljan broj registrovanih pacijenata koji zdravstvenu zaštitu dobijaju u ovim ambulantama, mi se trudimo da im omogućimo kontinuiranu zdravstvenu zaštitu, iako je poznato da je primarna zdravstvena zaštita, pa i naš Dom zdravlja, suočena sa nedovoljnim brojem lekarskog kadra. Zato ponekad nailazimo na nerazumevanje lokalnog stanovništva u pojedinim selima, ali postoje i primeri veoma dobre saradnje, rekla je dr Krčevinac.

Novina je da je i ambulanta Beranovac počela da radi svakog radnog dana.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014