Kalendar zdravlja

EDUKACIJA MLADIH PREKOPOTREBNA

01.12.2008. svetski dan borbe protim side 001Posle kraće pauze, delom izazvane i letnjim raspustom, Savetovalište za mlade ponovo radi punom  parom.

Savetovalište je osnovano kao rezultat urgentne potrebe za edukacijom mladih. Naime, na osnovu opsežnih anketa i razmene iskustava sa zemljama koje su ušle u tranziciju socioekonomskog sistema pre Srbije došlo se do saznanja da je u porastu rizično ponašanje mladih (pušenje cigareta, upotreba alkohola i droga, rano stupanje u seksualne odnose, namerni prekidi trudnoće, polno prenosive infekcije).

Koliko mladi znaju o zaštiti reproduktivnog zdravlja?

Podaci različitih istraživanja pokazuju da mladi u Srbiji ne poseduju ni elementarna znanja vezano za očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Jedan od važnih uzroka je to što oni osnovne informacije stiču iz masovnih medija ili od vršnjaka tako da su obaveštenja koja poseduju  najčešće nepotpuna ili netačna.

Zaštita RZ ima presudan uticaj na budućnost mladih ljudi tj. na njihovo potpuno biološko i socijalno ostvarivanje, tako da je očigledno da društvo ima poseban interes za očuvanje RZ mladih jer će upravo oni biti nosioci reprodukcije stanovništva u neposrednoj budućnosti. Najbolji rezultati se postižu kada se sa edukacijom počne u ranom uzrastu. Cilj osnivanja Savetovališta je rad sa decom viših razreda osnovnih i srednjih škola kao i studentima.

Šta sve mogu saznati u Savetovalištu za mlade?

U Savetovalištu se mogu informisati o :

-zaštiti, očuvanju i unapredjenju RZ

-zaštiti i prevenciji polno prenosivih infekcija

-zaštiti od neželjene trudnoće i posledica koje ona sobom nosi

-zdravim načinima života

-pravilnoj ishrani, rastu, sazrevanju i razvoju

-prepoznavanju rizičnih oblika ponašanja

-prevazilaženju konflikata u porodici, društvu, školi.

Kako je koncipiran rad Savetovališta?

Rad Savetovališta se odvija kroz:

-individualni savetodavni rad (razgovor u“četiri oka“)

-grupni rad po principu radioničarskog rada

-tribine po školama.

Ko čini tim Savetovališta?

Stručni tim Savetovališta čine: ginekolog, pedijatar, psiholog i strukovna medicinska sestra.

Da li se mladi stide da dođu u Savetovalište?

Pri prvom susretu obično su stidljivi, ali ti problemi bivaju brzo prevaziđeni.

Gde se nalazi Savetovalište, kada radi i da li je potreban uput?

Savetovalište se nalazi u prostorijama nekadašnjeg školskog Dispanzera i radi svakog radnog dana u periodu od 12h do 14h. Otvorenog je tipa tako da uput nije potreban. Takođe, mladi se mogu dodatno  informisati na naš telefon broj 301-727 ili mail savetovalistezamladekv@gmail.com.

Prim.dr Tamara Anđelković, kooridnatorka Savetovališta za mlade

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014