Kalendar zdravlja

eRecepti za brži, efikasniji i kvalitetniji zdravstveni sistem

00

Primena elektronskih recepata (eRecepti) u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) počela je u pojedinim domovima zdravlja u Srbiji, pa i u Domu zdravlja Kraljevo.

„Uvođenje eRecepta u Domu zdravlja Kraljevo obavljeno je 28. i 29. juna. Implementacija je protekla vez većih problema, jer smo sve pripreme za to obavili unapred i u dobroj saradnji sa Apotekarskom ustanovom Kraljevo. Očekujemo da će vremenom ova novina dosta olakšati uzimanje redovne terapije hroničnim pacijentima i da će doneti značajnu „ uštedu“ radnog vremena izabranog lekara kako bi oni na račun toga mogli kvalitetnije da se bave radom sa pacijentima, naročito u pogledu preventive. Pacijenti će kod svog izabranog lekara dobijati recepte za akutna ili hronična stanja. Kod recepata za hronične bolesti lekar će im na osnovu svoje procene izdati recept koji će važiti od 2 do 6 meseci. Sa tim receptom pacijent odlazi u apoteku i u narednom periodu, a za propisan broj meseci ( 2, 3, 4, 5, 6 ) javlja se samo u apoteku i to bilo koju koja posluje u sistemu ERecepta, a ne kod izabrnog lekara. U slučaju promene terpije, pre isteka propisanog broja meseci, javlja se svom izabranom lekaru, objasnila je direktorka Doma zdravlja Kraljevo, msc.dr Mirjana Krčevinac.

Ministar  zdravlja Zlatibor Lončar kaže da se elektronski recepti postepeno uvode jer je bilo potrebno obučiti sve one koji učestvuju u ovom procesu i proveriti sve segmente i funkcionalnost eRecepta, da bi sistem mogao da se kasnije primeni na teritoriji cele države u punom kapacitetu.

„Procenjuje se da će se uvođenjem eRecepta broj poseta kod izabranog lekara smanjiti za 60%. Godišnje se izda 65 miliona papirnih recepata. Ovo je ozbiljan benefit i za pacijente koji neće morati da plaćaju participaciju i stalno zakazuju dolazak kod svog lekara“, rekao je Lončar.

Apoteke u kojima je moguće preuzeti lekove putem eRecepta biće obeležene posebnim nalepnicama.

01

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014