Kalendar zdravlja

KONGRES LEKARA OPŠTE MEDICINE – PORODIČNA MEDICINA KAO OSNOV ZDRAVSTVENOG SISTEMA SVAKE UREĐENE ZEMLJE

Jubilarni 10. Kongres lekara opšte medicine sa međunarodnim učešćem, a u organizacji Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva, održan je na Zlatiboru od 26. do 29. septemra 2019.godine.  Teme kongresa bile su: preterana primena lekova i dijagnostičkih procedura u medicini, porodična medicina i upotreba društvenih mreža, borba sa mikrobima i značaj rane dijagnoze i lečenja reumatskih bolesti. Na kongresu je učestvovalo 650 lekara opšte medicine. Osim iz Srbije, pridružili su se i gosti iz Republike Srpske, Federacije Bosna i Hercegovina, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Turske i Danske.  Održana su 54 predavanja, radionice i balint kursevi. Posebna sesija bilo je predstavljanje prihvaćenih radova u kojoj je Dom zdravlja Kraljevo aktivno učestovao sa 5 prezentacija. Poster prezentacije predstavile su dr Ljiljana Đurović, dr Stojanka Ratković, dr Milica Dikić, dr Vesna Dimitrijević, dr Mladena Kalajdžić, dr Biljana Marjanović, a usmenu prezentaciju dr Snežana Knežević. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku sažetaka.

Sekcija opšte medicine uputiće nakon održanog kongresa zahtev Ministarstvu zdravlja da se u Srbiji uvede institucija porodičnog lekara. Znanje lekara opšte medicine nije dovoljno iskorišćeno. Oni bi se, kao porodični lekari, bavili prevencijom, zdravstvenim obrazovanjem nacije, dijagnostikom i lečenjem, znali porodično okruženje pacijenta i imali sveobuhvatni pristup, sa odnosom punim poverenja. Kako je naglasila prim. dr Nevenka Dimitrijević, predsednica Sekcije opšte medicine SLD, porodična medicina čini osnovu zdravstvenog sistema svake uređene države. U narednom periodu razmatraće se svi parametri koji prate ovu oblast.

Dr Snežana Knežević, specijalista opšte medicine Dom zdravlja Kraljevo

71855764_935127840191740_8728239363634233344_n 72155677_2943188209030060_6857576055897587712_n 72336719_2202668403178009_3802967290320781312_n 72672626_410354836293526_4139399221147074560_n 71269395_370871220486537_2098160479795937280_n 72215528_781929462262677_2550113639176601600_n IMG_20190606_101022 71497843_540065320095184_3582163287921393664_n

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014