Kalendar zdravlja

Najava nacinalnog kursa I kategorije

SLD Kraljevo najavljuje nacionalni kurs 1.kategorije za 23.04.2019.god. u 12:30. u restoranu hirurškog bloka O.B.“Studenica“ Kraljevo.

Tema:Porodica u vrtlogu droge-vodič za zdravstvene radnike

Predavač: Nedeljko Jović, psiholog

Akreditovan-6 bodova, za lekare,stomatologe,farmaceute i biohemičare

Prijava na mail: anavlami@gmail.com

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014