Kalendar zdravlja

NAJAVA PREDAVANJA SLD-a

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kraljevo, najavljuje stručni sastanak 10.05.2019.godine u 13 časova u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica” Kraljevo.

1.Tema: “ Statini u savremenoj kardiološkoj terapiji – Rosuvastatin superiorni statin”.

Predavač: Doc.dr Vladimir Zdravković.

Akreditovan: 2 boda za lekare, farmaceute i biohemičare.

2. Tema: ”Doktrina lečenja pacijenata sa arterijskom hipertenzijom u Srbiji. Da li možemo bolje”?

Predavač: Dr Jordan Petrovićč, kardiolog.

Akreditovan: 2 boda za lekare, farmaceute i biohemičare.


Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kraljevo, najavljuje stručni sastanak 14.05.2019.godine u 13.30 časova u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica” Kraljevo.

1.Tema: “ Novi oralni antikoagulansi u venskom tromboembolizmu”.

Predavač: Dr sci. med. Mirjana Mitrović

Akreditovan: 2 boda za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičar.

SKUPŠTINA SLD ( izbori)

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014