Kalendar zdravlja

Najava predavanja SLD-a

Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak:

27.04.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka.

Tema- Značaj infektivnih bolesti na početku 21.veka

Predavač: Prof.dr Dragan Delić

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 boda.


 

Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak:

24.05.2017. godine u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka.

  1. Tema – Molekularna genetika i genomika u medicinskoj praksi u Srbiji

Predavač: Dr Sonja Pavlović

  1. Tema – Medicina u 21.veku: personalizovana i regenerativna medicina

Predavač: Dr Maja Stojiljković

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare sa 2 + 2 boda

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014