Kalendar zdravlja

Najava predavanja SLD-a

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

Kraljevo, 30.5.2017.

 

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
10,00-10,30 Registracija učesnika i ulazni test znanja test sa više ponuđenih odgovora Slušaoci
10,30-10,50 Problem rezistencije bakterija na antibiotike u Srbiji – podaci Nacionalne referentne laboratorije predavanje Prof. dr Ivana Ćirković
10,50-11,10 Upotreba i sezonske varijacije u propisivačkoj praksi antibiotika u pedijatriskoj populaciji u Srbiji predavanje Prof dr  Milica Bajčetić
11,10-11,30 Osnovni principi antibiotske terapije predavanje Prof dr Mijomir Pelemiš
11,30-11,50 Diskusija Svi učesnici
11,50-12,10 Pauza
12,10-12,30 Antibiotici u neonatologiji predavanje Prof dr Borisav Janković 
12,30-12,50 Antibiotici u infekcijama gornjih disajnih puteva predavanje Doc dr Snežana Živanović
12,50-13,10 Terapija bakterijskih pneumonija predavanje Dr sci Katarina Milošević
13,10-13,30 Terapija infekcija urinarnog trakta predavanje Prof dr Radovan Bogdanović 
13,30-13,50 Antibiotici u akutnoj infektivnoj dijareji predavanje Prof Biljana Vuletić
13,50-14,10 Pauza
14,10-14,30 Antibiotici u terapiji sepse predavanje Dr Gordana Petrović
14,30-14,50 Kombinacije antibiotika u terapiji teških bakterijskih infekcija predavanje Doc dr Goran Stevanović
14,50-15,20 Diskusija Svi učesnici
15,20-15,50 Test znanja i evaluacija kursa test sa više ponuđenih odgovora Slušaoci

*predavanje, vežbe, semenar, rad u grupi itd.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014