Kalendar zdravlja

Najava predavanja SLD-a

SLD Kraljevo najavljuje stručni sastanak za 6.11.2017. godine u 13:30 min. u restoranu hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema:Hirurško lečenje gojaznosti-Prof dr Miloš Bjelović

Endokrinološki aspekti lečenja gojaznosti-NS dr Snežana Polovina

Akreditovano- 4 boda-za lekare, farmaceute i biohemičare.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014