Kalendar zdravlja

NAJAVA PREDAVANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

SLD Kraljevo najavljuje održavanje Nacionalnog seminara I kategorije,

02.11.2018.godine u 13.00 časova u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema: Fititerapija u bolestima srca i bubrega sa aspekta savremene kliničke prakse

Predavači: Prof. dr Sonja Radenković i prof. dr Andrija Smelcerović.

Akreditovan za lekare,farmaceute i biohemičare – 6 bodova.

Potvrde slati na: anavlami@gmail.com ( ime i prezime, broj licence,
zanimanje-specijalizacija i ustanova)

 

 


 

SLD Kraljevo najavljuje stručni sastanak za 07.11.2018.godine u 13.30 časova, u restoranu Hirurškog bloka OB“Studenica“ Kraljevo.

TEMA: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata  sa komorbiditetima-klinički značaj

Predavač: Prof.  Dušan Đurić.

Akreditovano za lekare,farmaceute i farmaceutske tehničare – 5 bodova

Prijavljivanje na mail:  draskoviczeljko@gmail.com  *(sa podacima: ime, prezime, broj licence, zanimanje i ustanova)

 


 

SLD Kraljevo najavljuje stručni sastanak za 15.11.2018. godine u 13.30 časova,

u restoranu hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema:  Efekat mukoprotektora u terapiji urinarnih infekcija;

Predavač:  Doc. dr Darko Laketić.

Akreditovano za lekare i biohemicare – 2 boda-

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014