Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


NAJAVA PREDAVANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

SLD Kraljevo najavljuje održavanje Nacionalnog seminara I kategorije,

02.11.2018.godine u 13.00 časova u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema: Fititerapija u bolestima srca i bubrega sa aspekta savremene kliničke prakse

Predavači: Prof. dr Sonja Radenković i prof. dr Andrija Smelcerović.

Akreditovan za lekare,farmaceute i biohemičare – 6 bodova.

Potvrde slati na: anavlami@gmail.com ( ime i prezime, broj licence,
zanimanje-specijalizacija i ustanova)

 

 


 

SLD Kraljevo najavljuje stručni sastanak za 07.11.2018.godine u 13.30 časova, u restoranu Hirurškog bloka OB“Studenica“ Kraljevo.

TEMA: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata  sa komorbiditetima-klinički značaj

Predavač: Prof.  Dušan Đurić.

Akreditovano za lekare,farmaceute i farmaceutske tehničare – 5 bodova

Prijavljivanje na mail:  draskoviczeljko@gmail.com  *(sa podacima: ime, prezime, broj licence, zanimanje i ustanova)

 


 

SLD Kraljevo najavljuje stručni sastanak za 15.11.2018. godine u 13.30 časova,

u restoranu hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema:  Efekat mukoprotektora u terapiji urinarnih infekcija;

Predavač:  Doc. dr Darko Laketić.

Akreditovano za lekare i biohemicare – 2 boda-

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020