Kalendar zdravlja

NAJAVA PREDAVANJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Srpsko lekarsko društvo održaće stručni sastanak  22.05.2018. god. u 13:30 u restoranu Hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema: Kalijum kao lek

Predavač: Prof. dr Nenad Ugrešić

Akreditovano za lekare, farmaceute, biohemičare i farmaceutske tehničare-2 boda

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014