Kalendar zdravlja

NAJAVA SEMINARA

SLD Kraljevo najavljuje održavanje seminara I kategorije

za 04.12.2019.godine u 13h, u sali Hirurškog bloka OB „Studenica“ Kraljevo.

Tema: Savremeni aspekti etiopatogeneze, dijagnostike i lečenja rezistentne arterijske hipertenzije.

Predavači: Prof. dr Sonja Radenković,

Prof. dr Goran Koraćević

Akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare: 5 bodova

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014