Kalendar zdravlja

NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

                                     „Zdravi zubi u zdravoj porodici“.

Svake godine se u našoj zemlji  od 14. do 20. maja obeležava  „Nedelja zdravlja usta i zuba“. Ova kampanja se obeležava u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mreže instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mnogobrojne predškolske ustanove, škole, zaposleni u prosveti, predškolska deca, učenici i njihovi roditelji, kao i zdravstveni radnici iz službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu domova zdravlja daju veliki doprinos uspehu kampanje.

Cilj aktivnosti, u okviru ove kampanje, jeste informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja u cilju njegovog očuvanja.

Ove godine, Nedelja zdravlja usta i zuba je obeležena pod sloganom „Zdravi zubi u zdravoj porodici“. Slogan kampanje ukazuje na značaj porodice u formiranju zdravih stilova života i aktivnom odnosu prema očuvanju oralnog zdravlja. Slogan je u skladu i sa istraživanjima koja pokazuju da su znanje i navike roditelja u vezi sa oralnom higijenom povezane sa očuvanjem oralnog zdravlja dece.

Dom zdravlja Kraljevo i Stomatološka služba obeležili su Nedelju zdravlja usta i zuba u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Olga Jovičić Rita“. Dečji stomatolozi su u vrtiću „ Poletarac“ održali zanimljivo predavanje za najmlađe o nezi i očuvanju oralnog zdravlja.

„Ovogodišnji slogan daje novu notu našim aktivnostima u domenu preventive, jer zdrave navike u porodici se prenose i na mlađe. Navika održavanja oralne higijene, pravilnog pranja zuba, je navika za ceo život, rekla je dr Dragana Premović, načelnica Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu.

Oralno zdravlje je značajna komponenta opšteg zdravlja, utiče na fizičko zdravlje, ali i na govor, samopouzdanje, socijalne odnose i uopšteno na kvalitet života. Faktori rizika za oralna oboljenja su najčešće i faktori rizika za hronične nezarazne bolesti, a oboljenja usta i zuba imaju veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj pa predstavljaju javno zdravstveni problem.

Bolesti koje značajno opterećuju oralno zdravlje su karijes i periodontalne bolesti. U svetu 60-90% školske dece i blizu 100% odraslog stanovništva ima zubni kvar; oboljenja potpornog aparata zuba koja mogu dovesti do gubitka zuba prisutna su kod 15-20% svetske populacije starosti od 35-44 godine, a trećina stanovništva starosti od 65-74 godine nema nijedan zub. U evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije, procenat šestogodišnjaka koji imaju karijes varira od  20-90%, u zavisnosti od zemlje.

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku 2013. godine, samo 8,3% stanovnika Srbije starijeg od 25 godina ima sve svoje zube, a manje od polovine (45,6%) stanovništva procenjuje stanje svojih zuba i usne duplje kao dobro. Posebno su ugroženi stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja koji u značajno većem procentu sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu redovno peru zube. Stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja u značajno većem procentu  sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu  redovno peru zube. Ovo ukazuje na potrebu iznalaženja načina da se poveća obuhvat stanovnika  iz ovih ciljnih grupa zdravstvenovaspitanim radom i preventivnim stomatološkim pregledima.

Istraživanje „Ponašanje u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta“  koje je Institut za javno zdravlje Srbije sproveo 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku  je pokazalo da  naviku svakodnevnog pranja zuba češće od jednom dnevno ima oko dve trećine anketirane školske dece (70,9%), značajno više devojčica nego dečaka (82,6% prema 59,9%). Istraživanje je pokazalo da dečaci sedmog razreda osnovne škole najređe peru zube svakodnevno (55,8%), a najčešće učenice prvog razreda srednje škole (85,2%). Ovo ukazuje na potrebu intenziviranja zdravstveno vapsitnog rada na temu značaja i očuvanja oralnog zdravlja i u starijim razredima osnovnih škola.05 04 03 02 01 06

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014