Kalendar zdravlja

Obaveštenje

U  organizaciji kraljevačke podružnice SLD i Udruženja za kardionefrologiju Srbije, 21.10.2022.godine u 13.30 časova u restoranu Hirurškog bloka, održaće se kontinuirana medicinska edukacija u formi pisanog testa i predavanja.

Tema je: Da li znamo da koristimo diuretsku terapiju na pravi način?

Test je akreditovan od strane ZDRAVSTVENOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE pod brojem A-1-305/22, broj odluke   153-02-112/2022-01 od 07.03.2022 ,  a namenjen je lekarima,biohemičarima i farmaceutima

Testovi sadrže 50 pitanja i donose 5 bodova

Prilog testa je prateća literutura potrebna za  njegovo rešavanje.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020