Kalendar zdravlja

ODRŽAN DRUGI NACIONALNI KONGRES UNIJE UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE

U hotelu „Omorika “ na Tari od 7. do 11. novembra ove godine  održan je drugi Nacionalni Kongres Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara  Republike Srbije, pod sloganom „SESTRINSTVO BEZ GRANICA – PODELIMO ZNANJE I ISKUSTVO“.

Plenarne tematike ovogodišnjeg Kongresa  su obrađene korz dva okrugla stola i to:

I OKRUGLI STO:

Tema: Osnovi sestrinske profesije

Moderator: Dr sc. Jadranka Urošević, prof.strukovnih studija, VMŠSS, Ćuprija

 • Osnovi sestrinske profesije-Dr sc. Jadranka Urošević, prof.struk.studija

 • Aktuelni problemi u sestrinskoj praksi -Dragica Stojanović, dipl.med.sestra, spec.kl.nege
 • Karakteristike sestrinske profesije u Srbiji i izazovi kojima je izložena –

Marija Mijajlović,str.med.sestra

            I I OKRUGLI STO

Moderator: Dragica Stojanović

Tema: IMS, SRPS ISO9001:2015 – stalno poboljšavanje kvaliteta zdravstvenih  usluga

 • IMS, SRPS ISO 9001:2015 – stalno poboljšavanje kvaliteta zdravstvenih usluga-

Dragica Stojanović, dipl.med.sestra, spec.kl.nege

 • Neophodni resursi za postizanje kvaliteta zdravstvenih usluga-dr Bogdan Crnokrak
 • Zadovoljastvo korisnika zdravstvene zaštite-Radmila Jazić, str.med.sestra

Sesre su kroz brojne stručne usmene i poster prezentacije razmenile iskustva iz stručne prakse u oblastima prevencije, zdrastveno-vaspitnog rada, dijagnostike , lečenja, i zdravstvene nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, internističkim i hirurškim oblastima,pedijatrijskim, stomatološkim, psihijatrijskim i drugim disciplinama rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Na ovogodišnjem Kongresu je bilo 160 učesnika. Sestre Udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara iz Opšte bolnice “ Studenica“ Kraljevo i Doma zdravlja Kraljevo  su imale zapažene usmene i poster  prezentacije.

Predstavili smo se sa 18 radova: 15 iz OB “Studenica“  i 3 rada iz DZ “Kraljevo“ i to:

 1. Transmisivne bolesti novi izazov u sestrinskoj praksi– poster prezentacija – DanijelaGudić
 2. Rešavanje konflikta u zdravstvu – poster prezentacija – Jelena Nikolić
 3. Bebo, dobrodošla na svet – uloga sestre– usmena prezentacija – Ana Jakovljević
 4. Katarakta – uloga medicinske sestre u operativnom lečenju metodom fakoemulzifikacije –usmena prezentacija- Vesna Ćebedžija
 5. Lečenje i nega deteta sa invaginacijom – prikaz slučaja – usmena prezentacija – Dragana Vukajlović
 6. Rehabilitacija pacijenata sa akutnim infarktom miokarda  u koronarnoj jedinici—usmena prezentacija – Gorijana Mišić,  vms
 7. Disekcija aorte – Uloga sestre u timu – usmena prezentacija – Milanka Kačarević, vms
 8. Participacija Savetovališta za mlade u očuvanju i unapređenju zdravlja mladih – usmena prezentacija – Jasna Dragojlović
 9. Mentalno zdravlje je dragoceno – usmena prezentacija – Vesna Jovanović
 10. Prijem i zbrinjavanje pacijenata sa hemoragiom – usmena prezentacija – Aleksandar Ilić
 11. Prijem i zbrinjavanje pacijenta kod trovanja kaustičnim sredstvima – usmena prezentacija – Aleksandar Bežanić
 12. Anafilaktički šok – medicinska sestra član tima –usmena prezentacija – Petar Tošović
 13. Zbrinjavanje povređenog motocikliste – usmena prezentacija – Nemanja Todorović
 14. Uloga medicinske sestre u KPR – usmena prezentacija – Tijana Laketić
 15. Nega pacijenata sa dijabetesnim stopalom – Nevena Tašić- usmena przentacija

Dom zdravlja Kraljevo

 1. Uloga strukovne sestre babice u prevenciji spontanih pobačaja – poster prezentacija– Ivana Virijević
 2. Patronažna zdravstvena zaštita trudnica i porodilja – usmena prezentacija– Ivana Karavesović
 3. Participacija Savetovališta za mlade u očuvanju i unapređenju zdravlja mladih – usmena prezentacija – Jasna Dragojlović

NAGRAĐENI SU SLEDEĆI RADOVI:

U okviru usmenih prezentacija

KATARAKTA – ULOGA MEDICINSKE SESTRE U OPERATIVNOM LEČENJU METODOM FAKOEMULZIFIKACIJE – Vesna Ćebedžija

PRIJEM I ZBRINJAVANJE PACIJENTA KOD TROVANJA KAUSTIČNIM SREDSTVIMA –Aleksandar  Bežanić

ZBRINJAVANJE POVREĐENOG MOTOCIKLISTE – usmena prezentacija – Nemanja Todorović

ZAKLJUČCI OVOGODIŠNJEG KONGRESA SU:

Prvi  okrugli sto

„OSNOVI SESTRINSKE PROFESIJE“

 • Stav i mišljenje medicinskh sestara je da postoji deficit medicinskih sestara za obavljanje poslova zdravstvene nege na svim nivoima, a posebno u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
 • Rezultati istraživanja koje je sprovedeno u 3 bolnice u Srbiji na uzorku od 218 medicinskih sestara, potvrđuje subjektivne žalbe medicinskih sestara da su najviše nezadovoljne nedovoljnim brojem sestara, poslovima koji nisu zdravstvena nega i nedostatkom sredstava i opreme za negu.
 • Nedovoljnost broja medicinskih sestara i opterećenost poslovima koji nisu zdravstvena nega mogu dovesti da se ne zadovolje u potpunosti potrebe bolesnika za negom – do takozvane „propuštene“ ili „izostavljene“ nege što može imati veliki uticaj na ishod lečenja i nege. Ove podatke bi trebalo dalje analizirati.
 • Sestre su izrazile pozitivan stav zbog prepoznavanje značaja visokog obrazovanja u obrazovnom sistemu Srbije . Usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl.glasnik RS“br.88/2017) su se stvorili  uslovi za organizaciju studija uz rad.
 • Sestre su izrazile negativan stav po  pitanju „prekvalifikacije“ drugih kadrova za profesiju medicinska sestra. Takođe smatraju da je prekvalifikacija moguća u okviru zdravstvene struke (zdravstveni tehničari svih profila).Mišljenja su da se prekvalifikacijom iz drugih zanimanja formiraju nekompetentni kadrovi za zdravstvenu negu i veruju da će Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, kao regulatorno telo u budućem vremenu rešiti taj problem u korist razvoja sestrinske profesije.

Drugi okrugli sto

„STALNO POBOLJŠANJE KVALITETAZDRAVSTVENIH USLUGA  IMS, SRPS ISO 9001:2015

 

 • Pri pružanju usluga korisnicima radi zadovoljenja potreba za zdravljem neophodna je primena standarda koji održavaju visok nivo kvaliteta.
 • Medicinske sestre bi u sestrinskoj praksi trebalo da definišu 3 grupe standarda: standard zdravstvene nege ( individualizovana nega ), standarde profesionalnog razvoja, standarde vodiča i procedura kako bi osigurala kvalitet pri pružanju zdravstvene nege. Istovremeno je potrebno stalno unapređenje kvaliteta, što se može postići primenom standarda IMS, SRPS ISO 9001:2015 koji je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS).

 • Implementacija dijagnostički srodnih grupa u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti kao novi načinom izveštavanja, ugovaranja i finansiranja zdravstvenih usluga podstiče efikasnost u radu, ali i uštedu sredstava.

Iako  je ključan za unapređenje sistema zdravstvene zaštite  postoji  otpor u primeni.

Primenom DRG – medicinskim sestrama je povećan obim posla

00 09 08 07 06 05 04 03 02 01

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014