Kalendar zdravlja

RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA ZA VREME PRAZNIKA

Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će za vreme predstojećeg državnog
praznika dežurati zdravstvene stanice Poliklinika i Ušće od 7.00 do 20
časova, a zdravstvene ambulante Ribnica, Mataruška Banja i Ženeva od 7.00
do 13.30 časova.
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, kao i Služba
stomatološke zdravstvene zaštite dežuraće od 7.00 do 20 časova, a Služba
za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014