Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


SLD Kraljevo najavljuje stručne sastanke

20.03.2020. u 13.30 časova u restoranu Hirurškog bloka

Tema: Patofiziološki mehanizmi nastanka alergijske i nealergijske bronhijane astme i laboratorijske analize

Predavač: Prof.dr Vladimir Jurišić

Akreditovano: 2 boda za lekare, farmaceute i biohemičare

Napomena: Bez kotizacije za članove SLD

Za ostale kotizacija je 2 000 dinara


 

26.03.2020. u 13 časova

TEST: Nekroze kosti vilica – bisfosfonati

Predavači: Prof.dr Vladimir Biočanin, prof.dr Dušan Đurić

Akreditovano: 5 bodova za stomatologe, lekare, farmaceute i biohemičare

Napomena: Bez kotizacije za članove SLD, a za ostale 2 000 dinara

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020