Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Služba za kućno lečenje i negu

 Služba za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo– predstavlja novi vid kontinuiranog lečenja na nivou primarne zdravstvene zaštite. Upućivanje na kućno lečenje obavlja izabrani lekar ili lekar specijalista, a prijem na kućno lečenje lekar kućnog lečenja po obavljenoj prvoj kućnoj poseti. Ritam posećivanja određuje zdravstveno stanje pacijenta. U stanu pacijenta se sprovodi parenteralna terapija (infuziona, intravenska, supkutana i intramuskularna), previjanje rana (postoperativnih, ulkusnih, malignih, dekubitalnih), promena urinarnih katetera, kontrola glikemije i EKG. Pored toga obavljaju se: zdravstveno vaspitni rad i edukacija članova porodice za sprovođenje peroralne terapije, primenu transdermalnih flastera i negu nepokretnih pacijenata, kao i edukacija porodice za terapiju fraxiparinom i previjanje hroničnih i dekubitalnih rana. Zakazivanje se obavlja na osnovu naloga izabranog lekara ili lekara specijaliste.

U Službi kućnog lečenja i nege rade 5 lekara i 17 sestara, kao i 1 visoka strukovna sestra.

Lekari:

  • Mr.dr Miroslav Daničić, specijalista opšte medicine
  • Dr Ljiljana Đokić, specijalista opšte medicine
  • Dr Lidija Igov, specijalista opšte medicine
  • Dr med. Nada Đukić
  • Dr med. Valentina Stojanović

Načelnik službe: Mr.dr Miroslav Daničić, specijalista opšte medicine Telefon: 301-776

Glavna sestra:Vms Vesna Lazarević

Telefoni: 301-731, 301-730

Radno vreme: od 7:00 do 20:00 ( i subotom), nedeljom od 7:00 do 13:30

I smena od 7:00 do 14:00

II smena od 13:30 do 20:00

Kućne posete lekara zakazuju se: od 7:00 do 8:00 pre podne i 13:30 do 14:30 posle podne

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020