Kalendar zdravlja

Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom

Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom-  bavi se ukazivanjem hitne pomoći u ambulantama i na terenu na teritoriji grada Kraljeva 24 sata, 365 dana u godini. Tokom dvadesetčetvoročasovnog rada, u službi rade po 2 do 3 ekipe koju čine lekar, medicinska sestra i vozač.

Hitna služba raspolaže sa 4 kompletno opremljena reanimobila.

Ambulanta Hitne pomoći sadrži svu neophodnu opremu za pružanje hitne medicinske pomoći.

U službi rade: 18 lekara lekara, od kojih 12 specijalista urgentne medicine, 5 lekara opšte prakse, 24 medicinske sesre i tehničara, od kojih su 2 više medicinske sestre, kao i 12 vozača.

 

Lekari:

Dr Dušan Micić, specijalista urgentne medicine

Dr Olivera Kurćubić, specijalista urgentne medicine

Dr Vanja Blažić, specijalista urgentne medicine

Dr Slavica Žarković, specijalista urgentne medicine

Dr Marija Micić, specijalista urgentne medicine

Dr Marica Radovanović, specijalista urgentne medicine

Dr Gordana Petrović, specijalista urgentne medicine

Dr Dragan Šalović, specijalista urgentne medicine

Dr Ivica Milosavljević, specijalista urgentne medicine

Dr Marina Duškić, specijalista urgentne medicine

Dr Aleksandar Gvozdenović, specijalista urgentne medicine

Dr Aleksandar Tijanić, specijalista urgentne medicine

Dr Marija Kostić, lekar na specijalizaciji urgentne medicine

Dr Vasilije Kljajević, lekar opšte prakse

Dr Svetlana Lešević, lekar opšte prakse

Dr Ivana Vukadinović, lekar opšte prakse

Dr Suzana Korićanac, lekar opšte prakse

Dr Nina Ćosić, lekar opšte prakse

 

Načelnik službe: Dr Dušan Micić, specijalista urgentne medicine

Glavna sestra : Vms Ana Ratković

Telefon: 036/194

036/310–763 lokal

036/ 301–760 načelnik

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014