Kalendar zdravlja

Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom

Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom-  bavi se ukazivanjem hitne pomoći u ambulantama i na terenu na teritoriji grada Kraljeva 24 sata, 365 dana u godini. Tokom dvadesetčetvoročasovnog rada, u službi rade po 2 do 3 ekipe koju čine lekar, medicinska sestra i vozač.

Hitna služba raspolaže sa 4 kompletno opremljena reanimobila.

Ambulanta Hitne pomoći sadrži svu neophodnu opremu za pružanje hitne medicinske pomoći.

U službi rade: 22 lekara, od kojih 10 specijalista urgentne medicine, 9 lekara opšte prakse, 3 lekara na specijalizaciji, 25 medicinske sesre i tehničara, od kojih su 3 više medicinske sestre, kao i 12 vozača.

 

Lekari:

Dr Dušan Micić, specijalista urgentne medicine

Dr Olivera Kurćubić, specijalista urgentne medicine

Dr Slavica Žarković, specijalista urgentne medicine

Dr Marija Micić, specijalista urgentne medicine

Dr Marica Radovanović, specijalista urgentne medicine

Dr Dragan Šalović, specijalista urgentne medicine

Dr Ivica Milosavljević, specijalista urgentne medicine

Dr Aleksandar Gvozdenović, specijalista urgentne medicine

Dr Aleksandar Tijanić, specijalista urgentne medicine

Dr Marija Kostić, specijalista urgentne medicine

Dr Svetlana Lešević, lekar opšte prakse

Dr Suzana Korićanac, lekar opšte prakse

Dr Borislav Rašović, lekar opšte prakse

Dr Ivana Ivanović, lekar opšte prakse

Dr Katica Marković Mačužić, lekar opšte prakse

Dr Dragan Drobnjak, lekar opšte prakse

Dr Dragana Savić, lekar opšte prakse

Dr Đorđe Obradović, lekar opšte prakse

 

Lekari na specijalizaciji:

Dr Nina Ćosić

Dr Milena Obradović

Dr Suzana Korićanac

 

Načelnik službe: Dr Dušan Micić, specijalista urgentne medicine

Glavna sestra : Vms Ana Ratković

Telefon: 036/194

036/301–763 lokal

036/ 301–760 načelnik

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020