Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Delatnost službe se odvija kroz preventivni rad, dijagnostiku i terapiju svih oboljenja genitalnih organa žena kao i  kroz  zdravstveno – vaspitni rad.

Rad službe se sprovodi u dve smene.

U službi radi:

8 lekara specijalista ginekologije i akušerstva, od kojih su 4 citolozi

11 ginekološko akušerskih sestara, od kojih je jedna  strukovna medicinska sestra babica, 3 više ginekološko akušerske sestre i 7 sa srednjom stručnom spremom.

Lekari imaju visok stepen pojedinačne edukovanosti iz preventivnih i dijagnostičkih metoda: kolposkopije, citologije i ultrazvučne  dijagnostike.

 

Tim 1:

 • Dr Mirko Gvozdenović, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Ljiljana Mitić Milosavljević, akušerska sestra

 

Tim 2:

 • Dr Ankica Miletić, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Marija Vukanović, akušerska sestra

 

Tim 3:

 • Dr Mila Drašković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Mirjana Jovanović, akušerska sestra

 

Tim 4:

 • Dr Milanka Roganović, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Zorica Vuković, viša gineloško – akušerska sestra

 

Tim 5:

 • Dr Vera Slavković, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dragana Karapandžić, akušerska sestra

 

Tim 6:

 • Prim.dr Tamara Anđelković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Biljana Vukomanović, strukovna medicinska sestra-babica
 • Bojana Marković Veličić, akušerska sestra

 

Tim 7:

 • Dr Jadranka Milenković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Gorica Đukić, akušerska sestra

 

Tim 8:

 • Dr Jelena Trifunović Kubat, specijalista ginekologije i akušerstva,
 • Jelena Tanasković, akušerska sestra

 

Citoskrineri u laboratoriji za eksfolijativnu citologiju :

 • Marija Gajović, viša ginekološko – akušerska sestra
 • Ivana Filipović, viša ginekološko – akušerska sestra

 

Na specijalizaciji : dr Tereza Čkovrić

 

Načelnik: Prim. dr Tamara Anđelković, specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra: Biljana Vukomanović, strukovna medicinska sestra babica

 

Telefoni: 

ordinacija br 1    301-585

ordinacija br 2   301-585

ordinacija br 3   301-590

savetovalište za trudnice   301-598

Radno vreme: 7:00 do 20:00

I smena od 7:00 do 14:00

II smena od 13:30 do 20:00

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014