Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Delatnost službe se odvija kroz preventivni rad, dijagnostiku i terapiju svih oboljenja genitalnih organa žena kao i  kroz  zdravstveno – vaspitni rad.

Rad službe se sprovodi u dve smene.

U službi radi:

5 lekara specijalista ginekologije i akušerstva, od kojih su 2 citolozi

16 ginekološko akušerskih sestara, od kojih su 2  strukovne medicinske sestre babice, 4 više ginekološko akušerske sestre i 10 sa srednjom stručnom spremom.

Lekari imaju visok stepen pojedinačne edukovanosti iz preventivnih i dijagnostičkih metoda: kolposkopije, citologije i ultrazvučne  dijagnostike.

 

 

Tim:

 • Dr Milica Čurlić, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Zorica Vuković, viša gineloško – akušerska sestra
 • Ljiljana Mitić Milosavljević – akušerska sestra

 

Tim:

 • Dr Vera Slavković, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Dragana Karapandžić, akušerska sestra

 

Tim:

 • Prim.dr Tamara Anđelković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Bojana Marković Veličić, akušerska sestra

 

Tim:

 • Dr Jadranka Milenković, specijalista ginekologije i akušerstva, citolog
 • Gorica Đukić, akušerska sestra

 

Tim:

 • Dr Tereza Čkovrić, specijalista ginekologije i akušerstva,
 • Jelena Tanasković, akušerska sestra

 

Citoskrineri u laboratoriji za eksfolijativnu citologiju :

 • Marija Pešić, viša ginekološko – akušerska sestra
 • Ivana Filipović, viša ginekološko – akušerska sestra
 • Žaklina Perović – diplomirani biolog

 Laborant u laboratoriji za eksfolijativnu citologiju:

 • Milena Obrenović

Na specijalizaciji :

 • dr  Vladimir Trifunović
 • dr Ana Vučković
 • dr Milena  Bogavac
 • dr Dragan Drobnjak
 • dr Tijana Kundović Dabižljević

Načelnik: Prim. dr Tamara Anđelković, specijalista ginekologije i akušerstva

Glavna sestra: Biljana Vukomanović, strukovna medicinska sestra babica

 

Telefoni: 

ordinacija br 1    301-585

ordinacija br 2   301-584

ordinacija br 3   301-590

savetovalište za trudnice   301-598

Radno vreme: 7:00 do 20:00

I smena od 7:00 do 14:00

II smena od 13:30 do 20:00

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020