Kalendar zdravlja

U RAŠKI ODRŽANA DRUGA RADIONICA PROJEKTA SAVETOVALIŠTA ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO O ZAŠTITI REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Do sada su održane 2 radionice sa mladima u okviru savetodavno edukativne kampanje Savetovališta za mlade Doma zdravlja Kraljevo.

Prva je održana 30.oktobra u prostorijama Edukativnog centra Doma zdravlja, na kojoj je prisustvovalo 20 učenika Ekonomske škole. Druga radionica je održana 6.11.2018.godine u prostorijama Kluba mladih u Raški. Prisustvovalo je 29 učenika Gimnazije i srednje škole „Kraljice Jelene“.

Radionice su sadržale sledeće temae:

-Štetnost pušenja

-Vršnjačko nasilje

-Kontracepcija

-Zaštita od polno prenosivih bolesti i HIV

Edukatori su bili iz Doma zdravlja Kraljevo i Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu. Na oba događaja prisustvovali su predstavnici Kancelarije za mlade grada Kraljeva.
12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014