Kalendar zdravlja

USPEŠNO ZAVRŠENA I DRUGA REDOVNA AKREDITACIJSKA POSETA

U Domu zdravlja Kraljevo uspešno je završena 2. redovna akreditacijska poseta spoljnih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. U toku posete obavljen je razgovor sa vođama timova, pregledana dokumentacija i na kraju su ocenjivači obišli pojedine službe Doma zdravlja ( Službu za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Službu za zdravstvenu zaštitu žena i Službu za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece), a sve u cilju kontrole kontinuiteta kvaliteta rada u Domu zdravlja.

„Uvek sa zadovoljstvom dolazimo u ustanovu koja je akreditovana na 7 godina, u ustanovu gde smo, evo do sada, imali dve redovne posete. Ovoga puta, zajedno sa mnom, u obilazak Doma zdravlja Kraljevo, došla je i ocenjivačica dr Dragica Ilić.  Zadovoljstvo je videti kako Dom zdravlja Kraljevo napreduje, kako se nivo kvaliteta podiže na viši nivo, da sve funkcionoše kako treba. Ustanova koja ovako radi ima vrlo malo preporuka za unapređenje kvaliteta. Naravno da je obaveza kompletnog zdravstvenog sektora da na tome radi svakodnevno, ali nekih posebnih preporuka ovde nema, rekao je Vlado Davkovski, šef Odeljenja za akreditaciju i unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Redovnoj akreditacijskoj poseti prethodio je ozbiljan višednevni rad, koji je na kraju i rezultirao još jednim uspehom Doma zdravlja Kraljevo. U tome su učestvovali  vođe timova i drugi zaposleni u DZ Kraljevo, na čelu sa direktorkom msc.dr Mirjanom Krčevinac, koji su pokazali veliko inetersovanje i želju da budu prisutni u toku redovne akreditacijske posete. Ovim je napravljen iskorak kojim je zadovoljen veliki broj zahteva, a  koje je Agencija postavila pred Dom zdravlja za ovu posetu.

Naredna poseta Agencije će 01biti već iduće godine.    03

00 12 11 02

0506070809101304

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014