Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


DOM ZDRAVLJA KRALJEVO: ODRŽAN STRUČNI SASTANAK O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

U Domu zdravlja Kraljevo održan je stručni sastanak o primeni posebnog Protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Ministarstva zdravlja RS. Sastanak je organizovan u okviru projekta

 „Poboljšanje odgovora zdravstvenog i drugih sistema na teškoće dece sa smetnjama u socijalno-emocionalnom razvoju i spektrom autističnih poremećaja kao i onih koji su izloženi nasilju.“ DEAPS (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije)  je koordinator projekta koji  se realizuje u periodu 2016-2019.godine uz podršku UNICEF-a.

Cilj projekta jeste da se doprinese prevenciji i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji u sistemu zdravstvene zaštite kroz unapređenje kapaciteta regionalnih timova i stručnih timova zdravstvenih ustanova i nacionalnog sistema izveštavanja za prijavu sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje dece.

Na sastanku su učestvovali članovi stručnih timova Doma zdravlja iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Paraćina (medicinske sestre, pedijatri, psiholog, pravnik) i predstavnice projektnog tima iz Beograda, doc. Jelena Radosavljev Kirćanski i Snežana Stojanović.

Iz Doma zdravlja Kraljevo učestvovale su dr Nataša Milenković, pedijatar i načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta, dr Katarina Catić, pedijatar i Ivana Bilibajkić, psiholog.

Na sastanku je ostvarena produktivna razmena iskustva i izazova u radu između učesnika. Takođe, bilo je prikaza pojedinačnih slučajeva i pristupa u radu sa decom koja su bila izložena nekom obliku zlostavljanja i zanemarivanja. Posebna pažnja je obraćena evidentiranju slučajeva i prijavljivanju Institutu za javno zdravlje Srbije“ Dr Milan Jovanović Batut“.

71919237_694760701024699_5321651242101899264_n 71728018_889531348091941_329957843153190912_n 70935823_422441418626024_3747910353661460480_n 70862620_2747598138591791_7602720506290110464_n 70328125_532906927281757_7224111403911610368_n

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020