Kalendar zdravlja

DOM ZDRAVLJA KRALJEVO: ODRŽAN STRUČNI SASTANAK O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

U Domu zdravlja Kraljevo održan je stručni sastanak o primeni posebnog Protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Ministarstva zdravlja RS. Sastanak je organizovan u okviru projekta

 „Poboljšanje odgovora zdravstvenog i drugih sistema na teškoće dece sa smetnjama u socijalno-emocionalnom razvoju i spektrom autističnih poremećaja kao i onih koji su izloženi nasilju.“ DEAPS (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije)  je koordinator projekta koji  se realizuje u periodu 2016-2019.godine uz podršku UNICEF-a.

Cilj projekta jeste da se doprinese prevenciji i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji u sistemu zdravstvene zaštite kroz unapređenje kapaciteta regionalnih timova i stručnih timova zdravstvenih ustanova i nacionalnog sistema izveštavanja za prijavu sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje dece.

Na sastanku su učestvovali članovi stručnih timova Doma zdravlja iz Kraljeva, Vrnjačke Banje i Paraćina (medicinske sestre, pedijatri, psiholog, pravnik) i predstavnice projektnog tima iz Beograda, doc. Jelena Radosavljev Kirćanski i Snežana Stojanović.

Iz Doma zdravlja Kraljevo učestvovale su dr Nataša Milenković, pedijatar i načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta, dr Katarina Catić, pedijatar i Ivana Bilibajkić, psiholog.

Na sastanku je ostvarena produktivna razmena iskustva i izazova u radu između učesnika. Takođe, bilo je prikaza pojedinačnih slučajeva i pristupa u radu sa decom koja su bila izložena nekom obliku zlostavljanja i zanemarivanja. Posebna pažnja je obraćena evidentiranju slučajeva i prijavljivanju Institutu za javno zdravlje Srbije“ Dr Milan Jovanović Batut“.

71919237_694760701024699_5321651242101899264_n 71728018_889531348091941_329957843153190912_n 70935823_422441418626024_3747910353661460480_n 70862620_2747598138591791_7602720506290110464_n 70328125_532906927281757_7224111403911610368_n

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014