Kalendar zdravlja

MSC. DR MIRJANA KRČEVINAC, DIREKTORKA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO– IMAMO VELIKE PLANOVE ZA BUDUĆI RAD DOMA ZDRAVLJA

imgNaslovna

Odlukom Skupštine grada Kraljeva 15.10.2015. postavljena sam na mesto vd direktora Doma zdravlja „Kraljevo“, Kraljevo. Cilj je da se u narednih šest meseci koriguju neke uočene nepravilnosti u radu Doma zdravlja i započnu investicije i poslovi značajni za budući rad ove ustanove.
Za ovo kratko vreme uspeli smo da sa lokalnom samoupravom postignemo dogovor, na zakonu baziranoj prenameni opredeljenih sredstava za tekuću godinu, za ono što je u ovom momentu neophodno, kako se ne bi desilo da sredstva ne potrošimo a da ne možemo da platimo neke od obaveza tj.
dugovanja.
Rebalansom budžeta grada Kraljeva opredeljena su sredstva za koja smo odlučili da uložimo u nabavku dva putnička automobila i sve ono što je prioritet a na osnovu zahteva službi Doma zdravlja koji nisu realizovani ove godine. U to se ubraja i nabavka sonde za ultrazvučni aparat, dobijen od Ministarstva zdravlja pre deset meseci, kako bi ovaj dijagnostički značajan aparat do kraja godine bio pušten u rad.
Cilj je da za iduću godinu napravimo dobar finansijski plan i da postavimo prioritete u skladu sa opredeljenim budžetom. U tom pravcu treba razmisljati o rekonstrukciji i sanaciji zgrade Medicine rada kao i proširenju ambulante u Ribnici gde su potrebe zdravstvene zastite davno prevazišle njen prostorni kapacitet a u tom smislu, za početak, potrebna je izrada projekata.
Veoma je važno da naglasim da smo uspostavili poslovno-tehničku saradnju sa Opštom bolnicom “Studenica”, u segmentima gde su ta saradnja i uzajamna pomoć neobhodni. Ne smemo da zaboravimo da na nas pacijenti i korisnici naših usluga gledaju kao zdravstvo u Kraljevu, ne hajeći na našu administrativnu podelu i tako treba da ostane. Očekuju nas važni i osetljivi poslovi sprovođenja tehnološkog viška u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu kao i formiranje Regionalnog centra za skrining karcinoma grlića materice, koji smo dobili zahvaljujući kvalitetu rada Službe za zdravstvenu zaštitu žena.
Saradnja sa lokalnom zajednicom mora biti intenzivnija. Od mesnih zajednica očekujemo konstruktivne predloge, kao i pomoć pri realizaciji tehničkih preduslova za rad ambulanti. Naš je zadatak da održimo redovnost u radu tih ambulanti kako se ne bi ponavljao ozbiljniji diskontinuitet njihovog rada.
Poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje „Batut“ uskoro krećemo sa edukacijom žena starijih od dvadeset godina za samopregled dojki, jer u koliko one ne steknu svest i znanje o ovom jednostavnom samopregledu, neće biti pomoći ni od najmodernije tehnologije tipa mamografa. Tu očekujemo pomoć mesnih zajednica da okupe građanstvo a mi smo već spremni da započnemo edukaciju. Savetovalište za dijabetičare ovih dana nastavlja da radi. Trinaest specijalizanata Doma zdravlja je ovih dana upisalo specijalističke studije Univerziteta u Kragujevcu, sa kojim smo postigli dogovor o otplati troskova specijalizacije na veći broj rata. Sa zadovoljstvom želim da kažem da nam je isti Univerzitet dozvolio mentorstvo u našoj Bolnici i Domu zdravlja, u okviru čega očekujemo i smanjenje troskova odvojenog života za specijalizante. Kao problem ostaje to što 6 lekara iz Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, odlaskom na specijalizaciju gubi pravo korišćenja faksimila tj. ID broja i ako duže vreme provode u matičnoj ustanovi, a problem je veći samim tim što je poznato da Dom zdravlja ima deficit lekarskog kadra. Bilo je poznato da Ministarstvo zdravlja, u smislu kadra za zamenu dok su lekari na specijalizaciji, a i RFZO u smislu plata za zamene za te lekare, ne opredeljuju ljudstvo ni novac. Takođe je poznato da u budžetu lokalne samouprave za Dom zdravlja ne postoje opredeljena sredstva za tu namenu. Nadam se da ćemo iznaći resenje i za ovu novonastalu situaciju. Planiramo elektronsko zakazivanje pregleda pacijenata, preko interent prezentacije Doma zdravlja Kraljevo.

Kao što vidite, puno je poslova koji nas očekuju. Unapred se zahvaljujem svim zaposlenim u Domu zdravlja u čiju podršku i pomoć ne sumnjam, kao i lokalnoj samoupravi i resornom ministarstvu, da svi zajedničkim naporom održimo poziciju jedog od najboljih domova zdravlja u Srbiji.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014