Календар здравља

МСЦ. ДР МИРЈАНА КРЧЕВИНАЦ, ДИРЕКТОРКА ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО– ИМАМО ВЕЛИКЕ ПЛАНОВЕ ЗА БУДУЋИ РАД ДОМА ЗДРАВЉА

imgNaslovna

Одлуком Скупштине града Краљева 15.10.2015. постављена сам на место вд директора Дома здравља „Краљево“, Краљево. Циљ је да се у наредних шест месеци коригују неке уочене неправилности у раду Дома здравља и започну инвестиције и послови значајни за будући рад ове установе.
За ово кратко време успели смо да са локалном самоуправом постигнемо договор, на закону базираној пренамени опредељених средстава за текућу годину, за оно што је у овом моменту неопходно, како се не би десило да средства не потрошимо а да не можемо да платимо неке од обавеза тј.
дуговања.
Ребалансом буџета града Краљева опредељена су средства за која смо одлучили да уложимо у набавку два путничка аутомобила и све оно што је приоритет а на основу захтева служби Дома здравља који нису реализовани ове године. У то се убраја и набавка сонде за ултразвучни апарат, добијен од Министарства здравља пре десет месеци, како би овај дијагностички значајан апарат до краја године био пуштен у рад.
Циљ је да за идућу годину направимо добар финансијски план и да поставимо приоритете у складу са опредељеним буџетом. У том правцу треба размисљати о реконструкцији и санацији зграде Медицине рада као и проширењу амбуланте у Рибници где су потребе здравствене застите давно превазишле њен просторни капацитет а у том смислу, за почетак, потребна је израда пројеката.
Веома је важно да нагласим да смо успоставили пословно-техничку сарадњу са Општом болницом “Студеница”, у сегментима где су та сарадња и узајамна помоћ необходни. Не смемо да заборавимо да на нас пацијенти и корисници наших услуга гледају као здравство у Краљеву, не хајећи на нашу административну поделу и тако треба да остане. Очекују нас важни и осетљиви послови спровођења технолошког вишка у Служби за стоматолошку здравствену заштиту као и формирање Регионалног центра за скрининг карцинома грлића материце, који смо добили захваљујући квалитету рада Службе за здравствену заштиту жена.
Сарадња са локалном заједницом мора бити интензивнија. Од месних заједница очекујемо конструктивне предлоге, као и помоћ при реализацији техничких предуслова за рад амбуланти. Наш је задатак да одржимо редовност у раду тих амбуланти како се не би понављао озбиљнији дисконтинуитет њиховог рада.
Поштујући препоруке Института за јавно здравље „Батут“ ускоро крећемо са едукацијом жена старијих од двадесет година за самопреглед дојки, јер у колико оне не стекну свест и знање о овом једноставном самопрегледу, неће бити помоћи ни од најмодерније технологије типа мамографа. Ту очекујемо помоћ месних заједница да окупе грађанство а ми смо већ спремни да започнемо едукацију. Саветовалиште за дијабетичаре ових дана наставља да ради. Тринаест специјализаната Дома здравља је ових дана уписало специјалистичке студије Универзитета у Крагујевцу, са којим смо постигли договор о отплати троскова специјализације на већи број рата. Са задовољством желим да кажем да нам је исти Универзитет дозволио менторство у нашој Болници и Дому здравља, у оквиру чега очекујемо и смањење троскова одвојеног живота за специјализанте. Као проблем остаје то што 6 лекара из Службе за здравствену заштиту одраслог становништва, одласком на специјализацију губи право коришћења факсимила тј. ИД броја и ако дуже време проводе у матичној установи, а проблем је већи самим тим што је познато да Дом здравља има дефицит лекарског кадра. Било је познато да Министарство здравља, у смислу кадра за замену док су лекари на специјализацији, а и РФЗО у смислу плата за замене за те лекаре, не опредељују људство ни новац. Такође је познато да у буџету локалне самоуправе за Дом здравља не постоје опредељена средства за ту намену. Надам се да ћемо изнаћи ресење и за ову новонасталу ситуацију. Планирамо електронско заказивање прегледа пацијената, преко интерент презентације Дома здравља Краљево.

Као што видите, пуно је послова који нас очекују. Унапред се захваљујем свим запосленим у Дому здравља у чију подршку и помоћ не сумњам, као и локалној самоуправи и ресорном министарству, да сви заједничким напором одржимо позицију једог од најбољих домова здравља у Србији.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014